Rusland: Salarisaanpassing moet niet leiden tot prijsverhoging

Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, heeft in De Nationale Assemblee gisteren aangegeven dat hij begrepen heeft dat ambtenaren een ondersteuning in de orde van 25% zullen krijgen deze maand. Hij wil de regering aansporen al de
randvoorwaarden in place te brengen om ervoor te zorgen dat niet weer de
prijzen in de winkel nog vóór de uitbetaling van deze toelagen
drastisch omhoog worden gebracht. Er moet in plaats van winstbejag
solidariteit worden bewerkstelligd om de burgers die het zo moeilijk
hebben te beschermen. President Chan Santokhi heeft aangekondigd dat rond 9 juni er verlichtende maatregelen zullen worden aangekondigd. Hij noemde die datum omdat bij salarisaanpassingen Cebuma de data nog kan verwerken. Dinsdag zal de regering antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens de eerste ronde van de Algemene Politieke Beschouwingen. Starnieuws verneemt dat de regering dinsdag de aankondigingen zal doen over onder andere de koopkrachtversterkende maatregelen. Rusland merkte op dat investeringen de basis zijn voor de verdiencapaciteit en de werkgelegenheid is een belangrijke voorwaarde voor het verhogen van het welvaarts- en welzijnsniveau van het volk. De investeringen zullen gestimuleerd moeten worden bij de klein en middelgrote ondernemingen waarbij de initiatieven van ondernemende burgers krachtig ondersteund moet worden. Dit kan geschieden via financieringsmogelijkheden langs andere voorwaarden die niet de normale hoge garanties naar de banken toe vereisen.Naast financiering moet gewerkt worden aan een instituut dat de begeleiding van de kleine en middelgrote ondernemers in de processen van de ontwikkeling van hun productie activiteiten. Training over projectontwikkeling en management zijn van belang. Ook technische ondersteuning in prioritaire gebieden moet ter hand worden genomen, zoals in de land- en tuinbouw.Rusland benadrukte dat de structuren opgezet moeten worden om professionele basis de ontwikkeling van de agrarische sector ter hand te nemen. “Ik pleit voor het bijeen brengen van producenten die succesvol zijn geweest in de agrarische sector met academici die samen vanuit de praktijk en theorie de ondersteuning kunnen geven voor goed gefundeerde ontwikkeling van de sector. Een Nationaal Agrarische Ontwikkelingsraad die vergaande bevoegdheden krijgt om de sector te helpen ontwikkelen is aanbevolen,” zei de NPS-fractieleider. Dit model zal gevolgd moeten worden voor andere sectoren die als potentieel  gezien worden voor activiteiten binnen Suriname. “Wij moeten dus dringend werken aan instituten die de ontwikkeling in verschillende branches ter hand kunnen nemen wat de basis moet zijn voor de ontwikkeling in de komende tientallen jaren. Deze instituten moeten technisch worden ingevuld en het maakt dan niet uit welke regering aan de macht is, bepaalde activiteiten zullen zonder teveel politieke invloed voort kunnen gaan en de samenleving krijgt hiermee een stabielere basis voor in dit geval de productie sector in algemene zin. Al zou een regering gekke dingen doen, gaat de productiesector voort en de inkomsten blijven binnen vloeien en de werkgelegenheid wordt uitgebreid zodat onze jongeren die de schoolbanken verlaten, kunnen rekenen op een goede baan. Als het nou in de toerisme of ICT of elders is,” betoogde Rusland. De grote investeringen zullen zeker meegenomen moeten worden om de verdiencapaciteit van Suriname snel te laten toenemen, meent de politicus. “We juichen toe dat getracht zal worden een Surinaamse onderneming voor de productie van goud op te zetten. Regering u zult wel de mensen goed moeten uitleggen dat wanneer je succesvol en verantwoord de productie op grote schaal ter hand wil nemen je ook risico’s zult moeten dragen. Deze onderneming zal moeten beschikken over rechten (concessies) en er zal een intensief exploratie (onderzoeks) programma moeten worden uitgevoerd.”Rusland hield de regering voor dat alle exploratieactiviteiten in de wereld, slechts in 5% van de gevallen er daadwerkelijk een mijn uitkomt. “Dat betekent dat in 95% van de gevallen je je onderzoeksbudget kwijt bent. Een model is natuurlijk om exploratie te laten doen door particulieren die dan de risico’s dragen en dat bij onderhandelingen ervoor gezorgd wordt dat de Staat Suriname toch de grotere inkomsten krijgt zonder te veel risico’s. We moeten verder nagaan of een overheidsonderneming (> 50% aandelen) de meest ideale is als we kijken naar de huidige omstandigheden qua productiviteit enz in ons land,” vroeg Rusland zich af. De ontwikkelingen in West Suriname kunnen volgens Rusland niet los gezien worden van de huidige stand van zaken bij de offshore olie exploraties en perspectieven rond olie- en gasvoorraden. “Laat het duidelijk zijn dat wij nu de gelegenheid als land hebben te kijken naar een geïntegreerde ontwikkeling van ons bauxietpotentieel waarbij andere metalen ook dienen te worden meegenomen. Ik heb gemerkt dat er personen zijn die graag het bauxietpotentieel in handen zagen van een multinational zonder dat we het beste voor ons land eruit halen. Het weggeven van ons bauxietpotentieel zonder meer zou zeer nadelig voor Suriname zijn. Natuurlijk zou de multinational grote voordelen … …………


Lees verder