Ruis over werving politierekruten

20/08/2020 00:00 – Ivan Cairo
Een eerdere lichting politierekruten staat in de houding. Met nieuwe lichtingen schijnt er een probleem te zijn. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Binnen het Korps Politie Suriname (KPS) en bij het ministerie van Justitie en Politie is er ruis over de werving van manschappen. De laatste lichting rekruten heeft de elementaire opleiding al achter de rug, maar om onduidelijke reden zijn de geslaagden nog steeds niet beëdigd. Het verslag van het antecedentenonderzoek van deze rekruten is niet te vinden, verneemt de Ware Tijd.
Ook van de jongste lichting rekruten die in oktober met de elementaire training moeten beginnen was het rapport van het antecedentenonderzoek verdwenen. Inmiddels is een kopie gevonden en blijkt dat van zestien personen die zijn toegelaten geen antecedenten- en milieuonderzoek is gedaan.
Er zijn nog andere onregelmatigheden geconstateerd verneemt de krant. Zo bestaat er onduidelijkheid en twijfel over de psychologische test bij zowel de lichting die de elementaire training al heeft afgerond als die in oktober moet beginnen. Ook zouden sollicitanten die medisch zijn afgekeurd toch tot de opleiding zijn toegelaten. Personen die deze test wel zijn doorgekomen zouden buiten de boot zijn gevallen.
Beweerd wordt dat Raoul Hellings, Human Resource Manager bij het KPS tevens voorzitter van de wervings- en selectiecommissie heeft geknoeid bij de werving. Voorts wordt geklaagd over een slechte communicatie tussen de afdelingen HR en Opleidingen. Informatie zou voor het hoofd van Opleidingen worden achtergehouden. Hellings weerspreekt tegenover de Ware Tijd de aantijgingen. Hij zegt in 2019 in zijn huidige functie te zijn aangesteld en geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij de werving van de lichting die beëdigd moet worden. Bij de overname van de afdeling “zijn aan mij geen stukken overgedragen”. De informatie over de vorige lichting is ook door de korpschef opgevraagd zegt hij. De rapportage over het antecedentenonderzoek moet volgens hem door de Politie Inlichtingendienst worden gedaan.
Ook de aantijgingen over de medische keuringen spreekt Hellings tegen. Hij stelt dat de kandidaten alle stadia voor toelating hebben doorlopen. Dat mensen die in eerste instantie waren afgekeurd toch zijn toegelaten is niet waar. Hellings merkt op dat enkele vrouwelijke kandidaten bij de medische keuring “een lage salie hadden omdat ze in hun menstruatiecyclus zaten”. Op een later tijdstip zijn ze weer getest, toen werd medisch alles in orde bevonden.
Over het gezichtsvermogen van enkele brildragende kandidaten bestond twijfel. Na ruggespraak met de korpschef is besloten hen toch tot de opleiding toe laten. “Het is dus niet zo dat we mensen met chronische ziekten hebben toegelaten. Ook mensen die stotteren zijn toegelaten”, stelt Hellings.
Over het antecedentenonderzoek zegt hij dat dit bij rekruten en politieambtenaren nooit ophoudt. Als naderhand zaken die voor de dienst zijn achtergehouden aan het licht komen, worden betrokkenen alsnog uit de organisatie verwijderd. Als voorbeeld noemt hij een geval van iemand die in Nederland betrokken was bij een mislukte plofkraak.
Dat er twijfels zijn over de psychologische test komt mogelijk door verandering van systeem. Op verzoek van het KPS wordt nu een voor de politieorganisatie “op maat gesneden test” uitgevoerd. Daarbij wordt getest op basis van profielen waarin zaken als integriteit en betrouwbaarheid zijn verwerkt.
Hellings stelt dat bij de laatste lichting ruim zevenhonderd kandidaten zich hebben aangemeld, terwijl het KPS vierhonderd nieuwe mensen wil rekruteren. Uiteindelijk zijn de 430 beste personen na de psychologische test gekozen. “We hebben ervoor gezorgd dat er geen mensen van discutabele reputatie in de politieorganisatie komen.”
Hij stelt dat in feite niemand is afgewezen voor de psychologische test. Mochten er onder de rekruten die nu zijn gekozen uitvallers zijn, wordt de eerstvolgende op de reservelijst opgeroepen. Intussen hebben vier geselecteerden afgehaakt en zijn vervangen.
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname