Ruis over aanschaf ambassadevoertuig Nederland

07/09/2021 22:11

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
De afgelopen dagen is in de gemeenschap, met name op social media, commotie ontstaan over de aankoop van een dienstvoertuig voor Surinames ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi. De columnisten Sunil Sookhlall & Kries Mahabier maakten zondag gewag van de aankoop van de Mercedes-Benz ter waarde van 89.096,97 euro. De publicatie ontlokte een storm van kritiek op de regering.

De Communicatiedenst Suriname (CDS) lanceerde daarna een
persbericht waarin wordt aangegeven dat het geen koop maar lease
van een voeruig betreft. De CDS stelt dat ambassadeur Khargi onder
normale omstandigheden een residentie ter beschikking zou hebben,
“ware het niet dat het daartoe beschikbare gebouw, is verkocht door
de vorige regering.

Op basis hiervan vertoeft de ambassadeur in zijn eigen woning en
verplaatst zich dagelijks tussen zijn woning, de ambassade en
andere noodzakelijke plekken”. In een persbericht stelt de NDP, dat
de residentie van ambassadeur in Nederland niet door de
regering-Bouterse is verkocht, maar in 2007 door de
regering-Venetiaan. Met de opbrensgt van de verkoop van dat pand
werd het gebouw van de Surinaamse ambassade gerenoveerd en
onderhouden.

De CDS stelt dat vanwege de staat waarin het 18 jaar oude
dienstvoertuig van de ambassade verkeerde besloten werd tot
vervanging. Door een defect liet de oude auto ambassadeur Khargi
tot twee keer toe in de steek in het verkeer. “In afwachting op
vervanging had ambassadeur Khargi zijn eigen voertuig ingezet,
welke nog steeds beschikbaar is voor de ambassade.

De juiste procedure is bewandeld door via de raad van ministers
goedkeuring aan te vragen voor de lease van een voertuig. Het
leasebedrag is € 1.100 per maand voor dit voertuig,” aldus de
regeringsvoorlichtingsdienst. Uit de missive van de raad van
mionisters van 7 april dit jaar blijkt evenwel dar de minsterraad
het besluit had genomen tot “aankoop van een nieuw voertuig van het
merk Mercedes-Benz ten behoeve van de ambassadeur van de republiek
Suriname te Den Haag, Nederland, voor een bedrag van euro
89.096,97.

Verder werd tijdens die rvm-vergadering besloten om een bedrag
van euro 12.315 beschikbaar te stellen “als voorschot, alsmede een
bedrag van SRD 1.151,85 zijnde de bankkosten bij de overmaking naar
Nederland”. Ook werd goedgekeurd dat per maand een bedrag van euro
1.282,59 “zijnde de aflossing gedurende een periode van 60 maanden”
werd betaald uit de exploitatierekening van de ambassade te Den
Haag, om de aflossing te plegen.


 
Tweet