Ronald Humphrey Dorder (71) Paramaribo 30-11-2020

Amsterdam & Paramaribo 4 december 2020
Ala sani wi sa libi abra na wi Helpiman
Met veel verdriet moeten wij u vertellen dat onze broer, neef en oom Ronald het tijdelijke voor het eeuwige heeft moeten verwisselen.
Hij is de zoon van wijlen Vera Dorder en Humphrey Kensmil.
Wij vertrouwen erop dat hij in vrede zal rusten, bij zijn Heer en Meester.
De plechtigheden rondom zijn uitvaart zullen wij nader bekendmaken.

Ronald Humphrey Dorder
geboren 8-10-1949overleden Paramaribo 30-11-2020
Begraafplaats/crematoriumMAURIUSRUSTSURINAME(PARAMARIBO)

Zijn verdrietige broers en zussen:
Yvonne Carrot
John Sloten
Hortens Dorder
Renaldo Dorder
Patricia Dorder
Allen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Namens de nabestaanden:Familie Dorder

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl