Rockefeller: IMF-reserves voor vaccins in arme landen

Maatregelen ter versterking van de noodreserves van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zouden de 44 miljard dollar kunnen opleveren die nodig is om tegen eind 2022 70 procent van de bevolking in lage- en middeninkomenslanden te vaccineren. Deze maatregelen zouden geen extra kosten voor rijke landen betekenen, staat in een nieuw rapport van de Rockefeller Foundation.Financieringsfunctionarissen van de groep van 20 top-economieën zullen naar verwachting deze week een nieuwe toewijzing van US$ 650 miljard van de speciale trekkingsrechten (SDR) van het IMF steunen om landen te helpen het hoofd te bieden aan de pandemie en de economische gevolgen ervan.SDR’s zijn aanvullende deviezenreserves die door het IMF worden gebruikt om noodleningen te verstrekken. Landen met tekorten op de betalingsbalans kunnen hun SDR’s met andere IMF-lidstaten inwisselen voor algemeen verhandelde valuta’s om te voorzien in kortetermijnbehoeften.Volgens het IMF en andere experts lopen de vaccinatiegraad en de economische ontwikkeling wereldwijd sterk uiteen.Het Rockefeller-rapport zegt dat rijke landen hun nieuwe SDR’s opnieuw kunnen toewijzen om het financieringsgat snel te dichten en meer mensen over de hele wereld te laten vaccineren, waardoor virusmutaties worden voorkomen die een wereldwijd economisch herstel zouden kunnen vertragen.Behoeften AfrikaVolgens een nieuw document van de geldschieter en het IMF schat de Wereldbank dat alleen Afrika ongeveer 12 miljard dollar nodig zou hebben voor Covid-19-vaccins om voldoende inentingen te bereiken om de overdracht van virussen te onderbreken.Het rapport dat maandag is gepubliceerd, pleitte voor een verlenging van het moratorium op de schuldendienst van de Groep van 20 tot het einde van het jaar, daarbij verwijzend naar de aanhoudend hoge liquiditeitsbehoeften van ontwikkelingslanden en hun verslechterende vermogen om hun schulden te betalen.Maar het zei dat er extra middelen nodig zouden zijn, en merkte op dat het bedrag dat Afrika nodig had ongeveer evenveel was als het totale bedrag aan officiële schuldendienstbetalingen die al waren uitgesteld door 45 van de armste landen die deelnamen aan het Debt Service Suspension Initiative (DSSI) van de G20.In het Rockefeller-rapport werd opgemerkt dat hoog ontwikkelde en ontwikkelde landen in totaal 86 procent van de Covid-19-vaccins die wereldwijd vanaf eind maart werden toegediend. Het zei dat geavanceerde economieën moeten streven naar een herschikking van ten minste US$ 100 miljard aan SDR’s om de vaccinatie-actie en andere maatregelen te financieren die nodig zijn om arme landen en landen met een gemiddeld inkomen te helpen.Donorlanden zouden nieuwe SDR’s kunnen toezeggen aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het IMF, die leningen verstrekt aan 63 lage inkomenslanden, maar ze ook kunnen verstrekken aan 16 erkende instellingen, waaronder de Wereldbank, die ze op grotere schaal beschikbaar kunnen maken via lage inkomenslanden of renteloze leningen.Een andere optie zou zijn dat die instellingen opnieuw toegewezen SDR’s gebruiken om de uitgifte van obligaties te ondersteunen die specifiek zijn bestemd voor de reactie op pandemieën en de vaccinatie-campagne, aldus het rapport. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com