Robert Franklin Zuylen (75) Nederland 26-10-2020

Utrecht 27 oktober 2020
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 
Rustig weggegleden na een kortstondig ziekbed delen wij u mede met verdriet in ons hart dat onze vader, grootvader en broer is overleden. 

Robert Franklin Zuylen
geboren Suriname 28-9-1945overleden Nederland 26-10-2020

Afscheid en crematie vindt plaats op dinsdag 3 november om 14.00u in Crematorium Daelwijck te Floridadreef 7,3565 AM Utrecht.U wordt dringend verzocht de Covid-19 maatregelen in acht te nemen én een mondkapje te dragen. 

Namens de nabestaanden:Kinderen en kleinkinderen

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl