Robby Julius Elliot (73) Rotterdam 23-5-2021

Rotterdam 24 mei 2021
Psalm 139
HEERE, U doorgrondt en kent mij.
Kent mijn zitten en mijn opstaan
U begrijpt van verre mijn gedachten.
Onderzoekt mijn gaan en mijn liggen
U bent met al mijn wegen vertrouwd.

Dresi mi Yu, o mi datra, Yu mi datra dresi mi
Teki brudu, teki watra, teki alla wasi mi.

Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen.
De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig. ’t Is op. Zo is het goed

Naast verdriet is plaats voor respect.
Intens verdrietig doch dankbaar dat wij hem in ons midden mochten hebben, maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze vader en grootvader, broer en oom Robby Julius Elliot m.b.a. “Biko”

Robby Julius Elliotgeboren Suriname 25-2-1948 overleden Rotterdam 23-5-2021

De uitvaart wordt nader bekend gemaakt.

Namens de nabestaanden:
zonen Chudney en Rodney Elliot en gezin
en overige familie Elliot.
…………

Lees verder