‘Revo-dag’ niet langer nationale dag

Het besluit voor de afschaffing van de zogenaamde ‘Revodag’ als nationale vrije dag is maandag jl. genomen tijdens een regeringsraadvergadering, die geleid werd door president Chandrikapersad Santokhi. De Stichting 8 december 1982 had een verzoek ingediend bij de president voor afschaffing van deze dag. Naast de stichting zijn meerdere maatschappelijke groepen door de regering gehoord. Het besluit werd genomen door de regering na overleg met de maatschappelijke organisaties.
In een toelichting op het besluit werd aangegeven, dat op 25 februari 1980 er een politieke omwenteling plaatsgevonden heeft in Suriname, waarbij vernieuwingen werden aangekondigd, die een ommekeer moesten brengen in de situatie, waarin het land toen verkeerde. Over de status en het karakter van 25 februari 1980 bestaan er maatschappelijk diverse inzichten. In ieder geval hebben de gebeurtenissen van deze dag, een significante invloed gehad op de loop van onze geschiedenis. Een sociaal-maatschappelijke en economische ontwrichting van de Surinaamse samenleving is het direct gevolg geweest van de staatsgreep. In de periode na 25 februari 1980, vonden er tal van gebeurtenissen plaats, die in strijd zijn met de principes welke horen binnen een rechtsstaat. Bouterse en zijn mede-coupplegers stuurden in februari 1980 de democratisch gekozen regering Arron weg. Hierna kende het land jarenlang een militaire dictatuur, die onder meer verantwoordelijk was voor de zogenoemde Decembermoorden.
Ingevolge de Surinaamse Grondwet, is de Republiek Suriname momenteel een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden. In het kader van een democratische rechtsstaat is het essentieel dat de basisprincipes van de rechtsstaat worden beschermd en gewaarborgd, stelt de regering. Het omverwerpen van een democratisch gekozen regering, past niet binnen de grenzen van een rechtsstaat. Een dag waarop democratische principes zijn kapotgeslagen, mag nimmer gevierd worden door een samenleving, waarin er verschillende meningen bestaan over deze gebeurtenissen.
De regering van Bouterse, die in 2010 gekozen werd tot president, besloot toen in 2011 dat 25 februari voortaan gevierd moest worden als de Dag van Bevrijding en Vernieuwing in het land.
 
The post ‘Revo-dag’ niet langer nationale dag .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname