Reshma Mangre: “Er is geen concreet plan binnen het onderwijs en dat zorgt voor veel onrust”

BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre is van mening dat de ruis in de samenleving met betrekking tot het onderwijs ontstaan is doordat er geen concreet plan merkbaar is. “De bezorgdheid bij de leraren en ouders is terecht; niemand weet wat er gedaan moet worden en dat zorgt ervoor dat er ruis ontstaat”, zegt Mangre aan Dagblad Suriname. Zij heeft zondag een Zoom-meeting gehad met de leraren, waaruit blijkt dat het Onderwijsministerie geen eenduidigheid hanteert op de scholen. “Het ministerie geeft aan dat leraren de leerstof moeten afbakenen, iedereen zal dit dan op zijn eigen manier doen. Uiteindelijk moet er wel uniformiteit zijn en dat is er nu niet, en dat is onze concern.”
Mangre voert aan dat er evenmin evaluaties met de leraren heeft plaatsgevonden. Zo is er niet onderzocht wat goed en minder goed is verlopen in het vorig schooljaar, welke kinderen wel en geen toegang hebben tot internet, en wat eventueel veranderd kan worden. “Als je niet evalueert, weet je ook niet wat je vertrekpunt is. De directeur van Onderwijs geeft aan dat leraren wel betrokken zijn. Ik heb heel wat leraren gesproken en tot nu toe hebben ze mij niet kunnen aangeven wie wel betrokken is. Je kan praten met schoolleiders, maar het zijn de leraren die het werk moeten doen. Wat voor de BvL/AlS-voorzitter belangrijk is, is dat die betrokkenheid vanuit de onderwijsbonden nu op gang wordt gebracht, niet alleen in woorden maar ook in daden. Een onderwijscongres is hier bijvoorbeeld op zijn plaats om richting uniformiteit binnen het onderwijs te gaan.”
Mangre deelt mee dat muloleerlingen van het eerste en tweede leerjaar geen toets zullen maken. Dit vindt zij een vreemde regel, aangezien door middel van toetsing gesteld kan worden in hoeverre een leerling de leerstof beheerst. De valkuil hiervan is bovendien dat leerlingen zich niet gaan willen inzetten als ze desalniettemin overgaan. Alhoewel schoolradio en schooltelevisie zo vaak wordt aangehaald, ziet Mangre dit niet terug in de praktijk. Met covid-19 zijn de onderwijsissues flink toegenomen. Dinsdag heeft de vaste parlementaire commissie van onderwijs een onderhoud gehad met minister Levens, waar al de zorgpunten binnen het onderwijs besproken zijn.

Dit delen:

Vind ik leuk:
Like Laden…

………… (DB Sur)

Lees verder

Bron: Dagblad Suriname