Rel in cellenhuis Nieuwe Haven om coronasituatie

25/05/2021 17:19

-
Ivan Cairo

Arrestanten protesteerden bij het traliewerk in cellenhuis Nieuwe Haven om aandacht te vragen voor de volgens hun onhoudbare coronasituatie in het cellenhuis.
 

PARAMARIBO –
In het cellenhuis van Bureau Nieuwe Haven is er dinsdag een rel uitgebroken vanwege de Covid-19-besmettingen onder arrestanten. Gedetineerden beklaagden zich in videobeelden die naar familieleden werden gestuurd over de volgens hen onhoudbare situatie. Ernstig zieke arrestanten worden, beweren ze, aan hun lot overgelaten.

In één van de video’s roept een arrestant de autoriteiten op om
in te grijpen. Zondag werd bekend dat zeker twintig arrestanten
besmet zijn met het longvirus. “Tu wiki keba unu de dyaso
besmet nanga corona. Bijna tachtig man unu de dyaso ini a presi. De
man no e span nanga neks, den e libi unu gewoon ini a presi. W’e
dede ini a presi”, zegt de man, terwijl een arrestant op de
achtergrond luidt kermt.

Zieken zouden geen medicijnen krijgen. “Bakba den man e
tyari gi unu leki unu na keskesi”, schreeuwt een andere op de
achtergrond. De gedetineerde verwijt de autoriteiten ‘fake news’ te
verspreiden over de Covid-19-situatie in het cellenhuizen. “De
minister” zal volgens hem moeten ingrijpen.

In een andere video-opname is te zien hoe de arrestanten het
traliewerk uit zijn voegen hebben getrokken. “We hebben dit gedaan
om aandacht te vragen voor de situatie omdat de politie weigert een
zieke arrestant naar de dokter te brengen”, zegt een arrestant.
“W’o broko a doro dya tu, yere”, schreeuwt een
gedetineerde terwijl aan een andere traliedeur wordt gerammeld.

Anderen riepen luidkeels naar dienstdoende politieagenten om de
zieke arrestant te komen ophalen. Arrestanten geven aan dat de
beweringen van de politie dat met het longvirus besmette
gedetineerden worden afgezonderd van de rest van de populatie in
het cellenhuis niet op waarheid berusten. Dit wordt beaamd door
advocaat Maureen Nibte die ook cliënten heeft die zijn ingesloten
te Nieuwe Haven.

Zij heeft maandag een beroep gedaan op kantonrechter Cynthia
Valstein-Montnor om één van haar cliënten die besmet is voorlopig
op vrije voeten te stellen zodat hij thuis verzorgd kan worden door
zijn moeder. De officier van justitie in die zaak, Manro Danning,
protesteerde tegen het verzoek. “De officier heeft zich met hand en
tand verzet. Hij heeft aangegeven dat alles onder controle is, dat
er elke dag een Covid-arts in het cellenhuis is, dat de mensen
worden onderzocht en dat degene die positief zijn afgezonderd zijn
van de rest. Niets is minder waar”, zegt de advocaat. Aan de hand
van de informatie van Danning heeft de rechter afwijzend beslist op
haar verzoek.

Nibte zegt dat advocaten niet veel meer kunnen doen voor hun
cliënten dan op de terechtszittingen of bij de rechter-commissaris
te pleiten voor voorlopige invrijheidstelling van arrestanten. De
zorg van gedetineerden in de cellenhuizen is staatszorg. Het is de
huisvader die aandacht voor de problemen moet vragen bij de
autoriteiten, zegt Nibte. Pogingen van de Ware
Tijd om een reactie van de bevoegde autoriteiten te krijgen
bleven tot nu toe vruchteloos. 


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname