Reguliere herregistratie MMEB en ZWHH in Brokopondo van start

De reguliere herregistratie Financiële Bijstand mensen met een beperking en Zwakke Huishoudens (MMEB en ZWHH) in het district Brokopondo gaan vanaf 25 mei 2023 van start. Dat maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) bekend.

Dit geldt voor het dienstjaar 2023 en zal door de Dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ) in het district Brokopondo zal plaatsvinden volgens onderstaand schema:

De over te leggen stukken (documenten) bij de registratie zijn:Een CBB-uittreksel en indien van toepassing een medische verkaring.

..