Registratie Bazo/BZV-kaarten gaat na 31 maart normaal door

De registratie voor Bazo/BZV-verzekeringen gaat na 31 maart normaal door. Deze verzekering geeft minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Hij zegt dit naar aanleiding van de ruis die is ontstaan binnen de samenleving over de Bazo/BZV-kaarten die op 31 maart vervallen. “Slechts de medische dienstverlening voor personen met een vervallen Bazo/BZV-kaart werd verlengd tot 31 maart, maar de registraties die gaan normaal door,” zegt de bewindsman.
Vanaf 1 november 2020 geldt er een gewijzigde procedure voor het aanvragen van premiesubsidie voor de BaZo/BZV-verzekering. Personen moeten een aanvraagformulier afhalen bij een van de basiszorgkantoren of afhaalpunten. Dit formulier moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van fotokopieën van de vereiste documenten.
Verder moeten alle vereiste documenten met het ingevulde aanvraagformulier in een gesloten envelop gedeponeerd worden in de speciale Basiszorg brievenbussen bij een van de kantoren van het ministerie. Minister Ramsaran geeft verder aan dat de aanvragen dan worden verwerkt door de afdeling Basiszorg. Na de toetsing, krijgen de mensen een automatische sms-bericht, dat ze na een week hun kaart mogen ophalen bij een van de SZF-kantoren met medeneming van een legitimatiebewijs en familieboek.
De Wet nationale basiszorgverzekering heeft als doel een basiszorgverzekering te garanderen voor alle ingezetenen. Dit houdt in dat door deze wet alle ingezetenen in Suriname verplicht zijn zich te verzekeren voor het bij wet vastgestelde basiszorgpakket. Het ministerie van Sozavo is niet belast met de uitvoering van de wet, ook niet met de medische dienstverlening, noch met het toezicht houden, dat werkgevers hun werknemers verplicht verzekeren. Het ministerie is slechts belast met de registratie, invoeren, verwerken en toetsen van de aanvragen.
Ramsaran geeft aan, dat het ministerie zijn taakstelling kent en het volk absoluut niet in de steek zal laten. “Wij zijn in dienst van u,” benadrukt hij. Volgens hem is er geen reden tot paniek, indien een persoon voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een Bazo-kaart.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald