Registratie bankgegevens verkiezingspersoneel afgerond

16/12/2020 18:18 – Merredith Bruce

Verkiezingspersoneel werkzaam op een stembureau afgelopen 25 mei. Deze mensen krijgen vóór de feestdagen hun geld uitbetaald. : Audry Wajwakana  
PARAMARIBO – De registratieperiode van personen die werkzaamheden hebben verricht in verband met de verkiezingen, is afgelopen. Zij die hebben gewerkt hadden tot en met 11 december de gelegenheid om hun bankgegevens te registreren op de commissariaten van hun district. Nu – vanaf dinsdag – moeten de gelden naar de districtsfondsen worden overgemaakt en vervolgens naar de rekeningen van de respectievelijke personen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had op een bijeenkomst hierover met de districtscommissarissen enkele dagen terug meegedeeld, ernaar te streven om iedereen vóór Kerst al te hebben uitbetaald.
Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo zegt tegen de Ware Tijd dat alle stukken van Brokopondo al zijn doorgestuurd naar het ministerie en al in behandeling zijn. “Ik denk dat een deel van het geld al gestort in ons districtsfonds.” Zijn collega Shafiek Goelaman van Wanica Zuidoost zegt dat de registratie op zijn commissariaat vlot is verlopen. Naar zijn schatting hebben meer dan tweehonderd personen hun bankgegevens opgegeven voor uitbetaling.
Goelaman vertelt dat het commissariaat tijdelijk een aparte girorekening heeft opgezet, om niet in het geding te komen met de Comptabiliteitswet. “Het districtsfonds is geen fonds waarin je zomaar geld kunt stoppen of uit kunt halen”, legt hij uit. Na afstemming met de districtsadministrateur die op de hoogte is van de wetten hieromtrent, is daarom besloten voorlopig een aparte rekening op te zetten waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken de gelden kan overmaken. Dit was overigens ook een discussiepunt op de bijeenkomst met de districtscommissarissen.
De ruim zeventienduizend personen worden vóór 24 december uitbetaald. Er is daarvoor ruim vijftig miljoen Surinaamse dollar vrijgemaakt door het ministerie van Financiën en Planning. Biza-minister Bronto Somohardjo had eerder gezegd dat het geld komt uit de pot ‘Algemene en Onvoorziene uitgaven’.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname