Regering ziet af van instelling taskforce voor toezicht geldtransactiekantoren

Bij de behandeling van de wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 in het parlement, bleken er veel twijfels te bestaan bij de parlementariërs over het wel of niet instellen van een taskforce om toezicht te houden op geldtransactiekantoren. Minister Armand Achaibersing van Financiën, zei gisteren in het parlement dat de regering goede nota heeft genomen van de zaken aangehaald in het parlement. “Wat we niet willen is dat bij de bevolking een angstgevoel ontstaat dat wij te maken hebben met een taskforce waarbij bij tij en ontij invallen gepleegd kunnen worden en mensen aangesproken of zelfs aangehouden kunnen worden. Het gaat om het aanpakken van de illegaliteit in de valuta transacties, maar we hebben de opvattingen ter harte genomen en wij hebben besloten om het instituut van de taskforce zoals die ingediend is in te trekken”, zei de bewindsman. Het instellen van de taskforce was volgens Achaibersing een aanbeveling van de Commissie Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.
Volgens de commissie is het effectief om een taskforce in te stellen door de minister van Financiën om illegaliteit bij de valutahandel in te dammen en controle uit te oefenen. Met invoering van de taskforce wordt er volgens de minister mede uitvoering gegeven aan de wens van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om in een gecoördineerd samenwerkingsverband op te kunnen treden. “De regering wil geen angstgevoel bij de bevolking creëren integendeel de enige doelstelling van deze wetswijziging is juist om rust en stabiliteit te creëren.” De minister haalde aan dat de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren van 23 maart 2020 is bij vonnis was opgeschort.  De regering Santokhi-Brunswijk heeft het initiatief genomen om de wet te evalueren, waarna besloten is de opgeschorte wet in te trekken en werkbare zaken in de wet in een vigerende wet op te nemen. Diverse leden hebben opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de werking van de wet. “Speculeren is niet te elimineren, omdat het samengaat met een markt waarbij de prijs op basis van vraag en aanbod wordt bepaald. Daarop zijn er handvaten aangereikt om entiteiten die zich bezighouden met het opdrijven van de koers zonder dat de grondslagen hiervoor aanwezig zijn, aan te pakken. Hierdoor kan het speculatieve redelijk worden geëlimineerd”, stelde Achaibersing. Hij deelde mee dat de wet vooral gaat tegen personen die transactiekantoren opzetten zonder de nodige vergunning daarvoor te hebben. “Er is niets mis mee als personen hun valuta bij hun broer of zus willen wisselen, omdat het niet om een bedrijfsactiviteit gaat”, aldus de minister.
The post Regering ziet af van instelling taskforce voor toezicht geldtransactiekantoren .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname