Regering zal optreden bij ongeoorloofde prijsopdrijving

President Chan Santokhi heeft gisteren in De Nationale Assemblee gezegd, dat de regering zal optreden bij ongeoorloofde koersopdrijving. Volgens de regeringsleider wordt de situatie met betrekking tot de koers sterk in de gaten gehouden. Bij ongeoorloofde koersopdrijving zullen autoriteiten worden ingeschakeld die kunnen optreden.
Vanuit het parlement was aan de regering aandacht gevraagd voor het beschermen van de burgers tegen personen die de koers omhoog stuwen. Het staatshoofd heeft gisteren bij de beantwoording van vragen van het parlement in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling aangegeven, dat er recent inderdaad is opgetreden tegen die personen.
Volgens het staatshoofd heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) conform de Wet toezicht geldtransactiekantoren, het instrument van boete, waarvan zowel een preventieve als repressieve werking zal uitgaan. Tevens heeft de moederbank bij voortgezette niet-naleving van de regels door een geldtransactiekantoor, de bevoegdheid om de vergunning op te schorten voor een door haar te bepalen tijdsduur van ten hoogste dertig dagen. Dat is al een aantal keren gebeurd. Bij volharding daarna, in de niet-naleving van de regels, is de bank bevoegd de vergunning in te trekken.
Als het bij de samenleving bekend is dat iemand of een organisatie bewust bezig is met het opstuwen van de koers, is het volgens de president, de plicht om deze door te geven aan de relevante instanties. De politie en de Economische Controle Dienst zullen dan optreden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald