Regering zal beleid na 1 jaar evalueren

De regering Santokhi/Brunswijk zit vandaag precies een jaar aan. President Chandrikapersad Santokhi zei gisteren in het tv-programma To the Point, dat er een kritische evaluatie komt van wat de regering in het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Volgens hem is het de derde evaluatie van het regeringsbeleid dat zal plaatsvinden. Santokhi zei dat de regering na drie maanden en na zes maanden, het beleid had geëvalueerd.
Nu na een jaar, komt er weer een evaluatie. “We gaan kijken waar we fouten hebben gemaakt worden en waar de knelpunten zijn. We gaan oplossen en bijstellen. We gaan alle aspecten van het bestuur evalueren en dat presenteren aan de samenleving”, zei de president.
Santokhi zei dat de kracht van het regeringsbeleid na het eerste jaar afhankelijk moet zijn van cohesie binnen de coalitie. Ruzies zullen volgens hem goed geëvalueerd en besproken worden. “Niet dat je de coalitie gaat controleren, maar je wilt wel dat als er beleid gevoerd wordt, je de ondersteuning kan krijgen van onze politieke partijen. Niet dat ze niet kritisch mogen zijn, maar ze moeten wel eerlijk zijn en de waarheid spreken. Het eerste jaar was een leerproces, maar in het tweede jaar mogen we geen fouten maken. De evaluatie zal niet door de regering gebeuren. Ze gaan zichzelf evalueren”, stelde de president. Hij gaf aan dat de evaluatie belangrijk is, omdat we aan het begin staan van een het uitvoeren van een zwaarwichtig programma van drie jaar met technische bijstand van IMF, waarbij internationale financiële instituten zullen komen met technische en financiële bijstand.
Ook de benoemingen die hebben gezorgd voor veel kritiek zullen onderworpen worden aan een evaluatie. In de regering zijn er momenten geweest waar niet alle coalitiepartners op één lijn zitten. Santokhi zei dat het een uitdaging is om de eenheid te bewaren in de gehele regering. “We zijn een regering die is gekomen om een crisis op te lossen. De financiële crisis beheersen we al, maar covid nog niet. Dit alles moeten we doen met een hechte eenheid. Er waren issues maar je moet leiderschap tonen en zaken aanpakken.”
De president haalde aan dat er bij de onderhandeling met de coalitiepartners is vastgesteld dat bij benoemingen, partijen de voordrachten zullen doen. “We hebben profielen en eisen. Niet altijd verloopt alles correct en we zijn ook niet altijd tevreden daarom gaan we nu de diverse raden evalueren. We gaan kijken wie wel en niet functioneert en die vervangen met personen met profielen. Als de resultaten van de evaluatie bekend zijn, gaan we kijken wie van welke coalitiepartner vervangen wordt.
”Op de vraag welke macht de president heeft om een voordracht die niet voldoet aan de eisen, af te wijzen, zei de president dat moet worden nagegaan hoe het proces gereguleerd is. “De regering Bouterse/ Ameerali heeft bij presidentieel besluit bepaald dat de parastatalen gedelegeerd zijn naar de vicepresident. Er zijn momenten geweest waarbij de president niet van te voren op de hoogte was van bepaalde dingen, dus ook dat gaan we evalueren en verbetering brengen, omdat gaat om de beste personen kiezen om de instituten te versterken”, aldus de president.
The post Regering zal beleid na 1 jaar evalueren .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname