Regering wil vermindering schuld van bondhouders

De regering heeft haar externe commerciële schuldeisers verzocht om een nominale vermindering op haar schuld. Het gaat hierbij om de Oppenheimer leningen van in totaal US$ 675 miljoen. Voor haar schuld aan officiële schuldeisers – bilaterale crediteuren en door exportkredietagentschappen gesteunde commerciële kredietverleners- vraagt de regering een nominale vermindering van 30% op ongeveer US$ 708 miljoen. Per december 2020 bedroeg de totale schuld van Suriname US$ 3,2 miljard wat ongeveer 159,1% is van het Bruto Binnenlands Product. In haar schuldherstructureringsvoorstel wijst de regering op wat ze heeft aangetroffen bij haar aantreden en wat zij tot nog toe heeft gepresteerd. Om de ongekende crisis die de regering aantrof aan te pakken, heeft zij een ambitieus hervormingsprogramma geproduceerd en heeft zij de hulp van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ingeroepen. Op 29 april dit jaar heeft de regering een technische overeenkomst  bereikt met het IMF voor een programma van US$ 690 miljoen en uitgebreide fondsfaciliteit voor drie jaren. Het programma voorziet in project- en budgetsteun.In het voorstel wordt cijfermatig aangegeven waar de regering naartoe wil met de economie van het land. De regering stelt een instrument van US$ 236 miljoen voor dat in 2029 afloopt ter vervanging van uitstaande bedragen, rente en achterstallige betalingen van in totaal ongeveer US$ 786 miljoen aan verhandelbare schulden.”Om een ​​pad van evenwichtige en inclusieve groei te vinden, moet de houdbaarheid van de overheidsschuld worden hersteld. We zetten ons hiervoor in als onderdeel van het door het IMF ondersteunde programma”, liet minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning woensdag optekenen.De bondhouders waren in april overeengekomen om betalingen van US$ 675 miljoen aan obligaties uit te stellen, maar zeiden vorige maand dat Suriname hen niet voldoende had toegestaan ​​deel te nemen aan de financieringsovereenkomst van US$ 690 miljoen met het IMF. Ze dreigden de uitgestelde betalingen te herstellen.Surinames 2026-obligatie werd genoteerd op 69,25 cent op de dollar, 1,75 cent lager op de dag en leverde bijna 18,5% op, terwijl de 2023 1 cent daalde om te worden verhandeld tegen 70,5 cent.De schuldeisers moeten nog hun reactie geven op de voorstellen van de regering. De presentatie was openbaar, maar de onderhandelingen worden in confidentiële sfeer gevoerd. …………


Lees verder