Regering wil vergrijzing onder melkproducenten tegengaan

De prijs van melk wordt sterk beïnvloed door de melkproducenten. Er vindt veel vergrijzing plaats onder de melkboeren, omdat de sector niet meer aantrekkelijk is voor jongeren. Veel van hen stappen over op de vleesproductie.
Minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zegt dat melk het enige product is binnen de agrarische sector, waarvan de prijs door de regering wordt bepaald.
Er vinden momenteel onderhandelingen plaats tussen regering en de boeren, om een aantrekkelijke prijs vast te stellen.
{mp3}sewdienmelk{/mp3} ………… (ABC)


Lees verder

Bron: Ampie’s Broadcasting Corporation