Regering waarborgt beschikbaarheid COVID-19 vaccin voor samenleving

De regering heeft in verband met het opkomend vaccin tegen het COVID-19 coronavirus reeds een aanbetaling gedaan in verband met de zekerheidstelling van de aankoop. Dit deelde president Chandrikapersad Santokhi op maandag 16 november 2020 mede in het parlement in zijn beantwoording op de vragen in eerste ronde van de begrotingsbehandeling gesteld. Volgens het staatshoofd vond de regering deze aanbetaling noodzakelijk, omdat zij wil dat de samenleving ervan gewaarborgd is dat het vaccin ook voor haar eigen burgers beschikbaar zal zijn. De president zegt dat er zicht lijkt te zijn op een vaccin, maar benadrukt dat totdat deze er zal zijn, de samenleving voorzichtig moeten blijven.
Hij geeft aan de regering bij haar aantreden voor een heel ander beleid heeft gekozen voor het beheersen van de verspreiding van COVID-19: niet een top down beleid, maar een burgervriendelijk beleid, waarbij in onderling overleg met de samenleving een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Na 4 maanden kan gesteld worden dat dit beleid zeer goed heeft gewerkt. “De verspreiding van COVID-19 is sterk beperkt als gevolg van de maatregelen die wij hebben getroffen”, aldus het staatshoofd. Volgens hem hebben COVID-19 en de getroffen maatregelen in ons land een grote maatschappelijke en economische impact gehad. Het heeft geleid tot een aanzienlijke verdieping van de reeds bestaande economische crisis in het land en een zware wissel getrokken op de samenleving: armoede, een dalende koopkracht en verlies van bedrijfsinkomsten.De regering heeft daarom, terwijl zij bezig was COVID-19 te bestrijden, ook direct het traject tot normalisatie ingezet. De protocollen zijn voortvarend ontwikkeld in onderling overleg met de verschillende doelgroepen en met het bedrijfsleven…[+] ………… (ToS)

Lees verder

Bron: Times Of Suriname