Regering plaatst verhoging sociale uitkeringen in breder perspectief

11/06/2021 11:00

-
Van onze redactie

Minister Achaibersing zegt dat indien flankerende maatregelen niet getroffen waren de economische situatie nu veel erger had kunnen zijn.
 

PARAMARIBO –
Minister van Financiën, Armand Achaibersing, plaatst de verhoging van sociale uitkeringen in een bredere samenhang van maatregelen die de regering treft om de economie gezond te maken en de koopkracht van burgers te versterken. Ook de president plaatst deze issue in een breder perspectief. Tijdens een persconferentie woensdag deelde president Chandrikapersad Santokhi mee dat de aov-uitkering wordt verhoogd van SRD 750 naar SRD 1000 per maand, kinderbijslag (AKB) van SRD 75 per kind tot een maximum van vier kinderen naar SRD 125 per maand. Mensen met een beperking ontvangen momenteel SRD 500 per maand en zij zullen vanaf deze maand SRD 750 krijgen; zwakke huishoudens die maandelijks met SRD 500 werden ondersteund mogen nu rekenen op een bedrag van SRD 1000.

Afgezet tegen de nieuwe wisselkoers van SRD 21 is met
uitzondering van zwakke huishoudens geen of nauwelijks sprake van
enige koopkrachtversterking in reële zin voor de andere groepen. De
aov-uitkering die omgerekend tegen de oude wisselkoers van SRD
14.29 voor de Amerikaanse munt US 52.48 dollar bedroeg is na de
verhoging naar SRD 1000 nu minder waard, namelijk US 47.62 dollar.
AKB was US 5.25 dollar per kind en dat is gegaan naar US 5.95
dollar; de uitkering voor mensen met een beperking die US 34.99
dollar was wordt US 35.71 dollar. Zwakke huishoudens krijgen
voortaan in plaats van US 34.99 dollar nu US 47.62 dollar.

Door de pers werden vragen gesteld hoe de verhogingen van de
sociale uitkeringen als koopkrachtversterking kunnen worden
aangemerkt gelet  op het prijsniveau in de winkels dat
doorgaans gelijke tred houdt met de wisselkoersontwikkelingen.
Hierop reagerend zei het staatshoofd dat de monetaire autoriteiten
een plan hebben ontwikkeld om de wisselkoers te stabiliseren. Het
IMF is ook gevraagd om te assisteren bij de koersbeheersing. Op
welk niveau de wisselkoers zal stabiliseren is vooralsnog niet te
zeggen. “Een ding kan ik wel zeggen, hoe lager de koers hoe sterker
de koopkracht. Hoe lager het wordt, hoe hoger de waarde van hun
aov”, zegt de bewindssman

De verhoging moet volgens hem niet gezien worden als een
“geïsoleerde maatregel”, maar als integraal deel van het pakket aan
maatregelen waarbij ook zaken als subjectsubsidie op water en
stroom wordt gegeven en andere flankerende maatregelen worden
getroffen om prijsopdrijving te beteugelen. Minister Achaibersing
stelde, dat indien de wisselkoers veel eerder was losgelaten zonder
dat eerst bepaalde macroeconomische ingrepen waren gepleegd en de
financiële sector was gereorganiseerd “de pijn veel groter zou zijn
geweest”.

Er is nu rust op het koersenfront en is er in principe geen
enkele reden om de prijzen van goederen met name basisgoedere, als
gevolg van de nieuwe wisselkoers te verhogen. Basisgoederen worden
vrij van invoerrechten geïmporteerd. Het beoordelen van de
koopkracht hangt volgens de bewindsman geheel af van de wijze van
benadering. “Mijn benadering is dat als je niet doet blijf je op de
stand zoals het is. Wat wij nu doen is in ieder geval een stukje
verlichting brengen. Hij ziet de verhogingen als een vorm van
compensatie voor de problemen in de economie…Als we stabiliseren
dan gaat iedereen weer langzaam groeien naar het niveau waarop we
waren”, aldus de minister. 


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname