Regering op zoek naar investeerders voor shore base en tweede brug Surinamerivier

14/09/2021 08:08

-
Gerold Rozenblad

Behalve de Jules Wijdenboschbrug die Paramaribo met Commewijne verbindt, wil de regering nog een andere brug over de Surinamerivier.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
De regering is op zoek naar investeerders voor een tweede brug over de Surinamerivier en het opzetten van een shore base. Uit internationale advertenties blijkt dat beide initiatieven vooral te maken hebben met de op handen zijnde ontwikkelingen in de oliesector.

De shore base moet havenfaciliteiten bieden voor de oliesector
en de nieuwe brug moet de reeds overbelaste Jules Wijdenbosch brug
ontlasten en ook toegenomen activiteiten in de oliesector helpen
verwerken. Er zijn in Commewijne twee locaties in ontwikkeling voor
een shore base. Geïnteresseerde partijen voor de faciliteit kunnen
zich tot 19 september melden en potentiële bruggenbouwers tot 30
november.

Belangstellenden voor de bouw van de brug moeten niet alleen een
technische en financiële haalbaarheidsstudie op tafel leggen, maar
ook studies van de verkeersstromen voor en na bouw van de
oeververbinding. Ook moeten zij voorstellen doen over hoe die brug
financieel operationeel gehouden kan worden. Uit de advertentie van
de overheid blijkt dat de gedachte uitgaat naar een tolbrug waarmee
de investeerder binnen minimaal dertig jaar zijn investering kan
terugverdienen.

De overheid geeft een aantal plekken aan waar zij het liefst de
brug wil, maar de bouwer mag ook voorstellen doen. De regering
denkt aan Leonsberg-Nieuw-Amsterdam, het verlengde van de
Noordelijke Ringweg-Tamanredjo, de Marten Luther Kingweg ter hoogte
van Latour-Tamanredjo en Tout Lui Faut Kanaal-Tamanredjo.

Het is de autoriteiten bekend dat er particuliere initiatieven
zijn voor de shore base. Onlangs werd bekend dat DP World samen met
HJ de Vries dichtbij de monding van de Surinamerivier een
dergelijke faciliteit wil opzetten. Eerder was bekend dat een
andere groep particulieren aan de monding van de Commewijnerivier
een shore base wil bouwen. De ondernemer Kuldipsingh heeft zo een
plan voor Dijkveld. Een vierde initiatief is gericht op
Nickerie.

De overheid wil met haar oproep er voor zorgen dat de shore base
op tijd klaar is om de oliesector van dienst te zijn. Echter, in
kringen van de oliesector wordt met enige verbazing gekeken naar de
inhoud van deze advertentie. Immers wordt gevraagd naar projecties
voor investeringen, inkomsten, en operationele kosten, terwijl nog
niet bekend is wat verwacht moet worden aan vraag uit de
oliesector.

Total Energies en Apache die de olievondsten deden, geven pas
rond eind van dit jaar hun finale investeringsbeslissing en dus zal
pas dan bekend zijn wat die bedrijven specifiek verwachten. “Je
kunt dus niet daarvóór al projecties gaan maken voor een shore
base”, zegt een deskundige tegen de Ware Tijd. Hoezeer de
interventie van de overheid op prijs wordt gesteld, wordt een deel
van de vereiste documenten door spelers in de sector gekwalificeerd
als prematuur.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen