Regering neem uw verantwoordelijkheid over Covid!

De afgelopen dagen hoorden we enkele keren de subtiele beschuldiging vanuit het staatshoofd dat op 12 juli de samenleving is “opengegooid ondanks de waarschuwingen van de experts”. Wij brengen het staatshoofd in herinnering dat hij zich waarschijnlijk vergist. De laatste statement over Covid-19 maatregelen van de regering Bouterse-Adhin was op 5 juli door vicepresident Adhin. 

De afspraken waaraan het huidige staatshoofd refereert hebben waarschijnlijk te maken met zijn eigen verzoek om een feest te kunnen vieren bij de parlementaire, presidents- en vicepresidentsverkiezing en regeeroverdracht. Wij herinneren de heer Santokhi eraan dat het voorstel vanuit de toen zittende regering Bouterse-Adhin, inderdaad op advies van de gezondheidsexperts, was om de regeeroverdracht met inachtneming van alle Covid-19 regels te doen. Dat wilde zeggen een sobere overdracht in het paleis zonder publiek. Wij brengen in herinnering dat dezelfde experts ook waarschuwden tegen de voortgang van de verkiezingen, vanwege de samenkomst van te veel personen en ongecontroleerde verspreiding van het virus. 

U kende de risico’s van het virus en de adviezen van de experts. Het was echter uw expliciete verzoek om de maatregelen te versoepelen zodat u uw feest kon vieren en u uw gasten het land binnen zou kunnen laten. Er werden interne afspraken gemaakt om dit nog enigszins in goede banen te leiden. En precies hier, vergist u zich: er is nooit een mededeling gedaan over versoepeling van de Covid-19 maatregelen aan de samenleving. De afspraken bleven intern en beperkt tot uw feest.

De vorige regering onder leiding van President Bouterse presteerde het om levens te sparen. Het nu willen afschuiven van de Covid-19 besmettingen op de vorige regering is simpelweg bezijden de waarheid. Tot 25 mei 2020 waren er rond de 10 actieve gevallen en 1 dode, er zijn nu bijna 1000 actieve gevallen en 54 doden!

U heeft de verantwoordelijkheid om leiderschap aan de dag te leggen en in te grijpen omwille van de gezondheid van onze samenleving. De adviezen van de vorige experts, diens protocollen en scenario’s liggen nog steeds daar indien u hulp nodig heeft.

Amzad Abdoel
Gewezen DNA-lid
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com