Regering moet op een ‘bigi olo’ een nieuw Suriname gaan bouwen

De regering Bouterse heeft weliswaar met een ‘good understanding’ de overdracht gedaan aan regering Santokhi, maar het is toch niet op een eerlijke wijze gedaan. Dit vertelt president Chan Santokhi in het programma ‘Krin Taki’, dat bedoeld is om wekelijks de samenleving te informeren. Hij haalt aan dat er veel last minute bevorderingen en benoemingen hebben plaatsgevonden en duizenden personen in overheidsdienst zijn aangenomen.
Het in dienst nemen van zoveel mensen op het laatste moment was volgens de president niet bedoeld om mensen tegemoet te komen met een baan. Integendeel was het bedoeld om deze nieuwe regering het regeren moeilijk te maken. De regering zal voor deze nieuwe groep ambtenaren een bedrag van ruim SRD 70 miljoen extra moeten betalen. Dat is een extra last, zegt de regeringsleider.
Geen geldSantokhi geeft verder aan dat bij zijn aantreden ze een situatie hebben aangetroffen, waarbij er bijna geen sprake is van een inkomstenbron. Vanwaar deze regering inkomsten uit zou moeten krijgen, is allemaal verpand, zegt de president.
“Staatsolie moni no de, het is verpand aan buitenlandse geldschieters,” beweert hij. Hetzelfde geldt voor de royalty’s van Iamgold, die ook zijn verpand. Santokhi merkt op dat er geen inkomstenbron is achtergelaten voor de nieuwe regering, maar wel verhoogde uitgaven.
COVID-19-situatieHij merkt verder op dat vóór het aantreden van de huidige regering de COVID-19-situatie onder controle was. Vier dagen voor het aantreden van de nieuwe regering werden plotseling alle COVID-19-maatregelen versoepeld. Deskundigen hadden toen al duidelijk gemaakt, dat de situatie ernstig is en dan nog heeft de vorige regering ervoor gekozen om alles open te gooien, merkt de president op.
Het staatshoofd wil niet stellen dat dit bewust is gedaan, maar zijn gevoel zegt hem dat er nog even gewacht moest worden met het versoepelen van de maatregelen. De samenleving informeren over wat hij heeft aangetroffen bij zijn aantreden, ziet Santokhi niet als klagen. Hij ziet het juist als een plicht om de gemeenschap in te lichten over wat hij heeft aangetroffen. “Dat wordt vereist van elke goede huisvader,” zegt hij.
Het is vanzelfsprekend dat men een inventarisatie pleegt wanneer men een nieuw huis of organisatie gaat overnemen. Door de samenleving niet te informeren zal die het idee hebben dat de nieuwe regering is aangetreden en veel geld en goede voorzieningen ter beschikking heeft. De situatie is een ernstige crisis oftewel een ‘bigi olo’ waarop de regering een nieuw Suriname moet bouwen, zegt Santokhi.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald