Regering moet nog officieel besluit nemen over gasexploratie

De regering heeft nog geen officieel besluit genomen wanneer het komt op de gasexploraties voor de kust van Suriname. Over de gasproductie moeten er nog afspraken gemaakt worden als het aardgas terug geïnjecteerd wordt of aan land wordt gebracht. Olieproducent Apache Corporation en partner Total SA hebben eind juli hun derde olie-ontdekking voor de kust van Suriname bekendgemaakt. Naast olie is er ook winbare gas ontdekt.
Suriname moet nog besluiten over wat ze met het gas zal gaan doen, zegt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in gesprek met Suriname Herald. “Wanneer het gas verwerkt wordt, heb je toegang tot goedkope energie,” zegt de minister.
Volgens hem kan deze energie gebruikt worden om verschillende sectoren te helpen ontwikkelen zoals de bauxietsector in West-Suriname en nog vele andere sectoren waar energie nodig is. Bauxiet uit West-Suriname kan verwerkt worden; goedkope energie komt goed aan te pas, omdat de productie van bauxiet veel energie vergt.
Abiamofo benadrukt dat het wel de bedoeling is dat de regering binnenkort een beslissing neemt over deze kwestie. Dit besluit zal de verdere ontwikkeling van de gasproductie moeten bepalen. Zo zal moeten worden nagegaan als de putten voor de kust dieper geboord moeten worden op basis van het weer injecteren van het gewonnen gas of op basis van het gas dat aan land wordt gebracht. Apache Corporation wacht op de nodige informatie hierover, zegt de NH-minister.
Indien de aangeboorde putten voor de kust niet over voldoende gas beschikken zoals men gehoopt had, zal er naar andere mogelijkheden worden uitgekeken. Samenwerking met buurland Guyana om gas te verwerken is niet uitgesloten, laat Abiamofo weten. De NH-minister stelt dat er nu al gekeken moet worden hoe er geïnvesteerd kan worden de gassector. Er zal ook geïnvesteerd moeten worden in de deskundigen, die gespecialiseerd zijn op dit gebied, zoals het creëren van vakmannen en andere deskundigen zoals lassers.
Bij het formaliseren van de nieuwe regering Santokhi, was er een nieuw ministerie in het leven geroepen namelijk het ministerie van Olie en Gas. Er is afgezien van dit departement vanwege ontevredenheid vanuit de samenleving. De bedoeling van dit ministerie was om zich alleen bezig te houden met alles dat betrekking heeft op olie en gas na de grote olievondsten voor de kust van Suriname.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald