Regering krijgt dagelijks brandbrieven van schuldeisers

De regering krijgt dagelijks brandbrieven van schuldeisers met betrekking tot achterstallige leningen, die afgelost moeten worden. “We zijn ook in staat step by step dat af te lossen,” zei president Chan Santokhi, gisteravond tijdens een persconferentie van de regering. Dinsdag heeft de regering ook een brandbrief ontvangen van de Israëlische LR Group aan wie een hoge rekening betaald zal moeten worden.
Ook het baggerbedrijf China Harbour Engineering Company (CHEC) kijkt uit naar het inlopen van achterstallige betalingen. Santokhi stelde dat de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, bezig is oplossingen te zoeken. Er zijn veel meer zwaardere leningen zoals de Oppenheimer lening van US$ 550 miljoen plus US$ 125 miljoen met een rente van 9.25 procent per jaar, waarmee de regering te maken heeft. Hier geldt een rente van meer dan 13 procent per jaar voor de tweede Oppenheimer lening.
De president bracht ter herinnering dat de regering niet in staat is geweest om de rente van de tweede Oppenheimer lening van ongeveer US$ 26 miljoen te kunnen betalen. Indien de regering dit bedrag toch had betaald dan zou dit een zware slag zijn op de economie van Suriname, zei het staatshoofd. Het zou doorwerken naar de sociaal-maatschappelijke sector, naar de burgers en de gezinshuishouding, legde hij uit.
Het niet op tijd kunnen aflossen van deze rente heeft gevolgen. Suriname zal met ondersteuning van zijn financieel advies- en vermogensbeheerbedrijf Lazard met de bondholders, die de bond allemaal gekocht hebben, onderhandelen. De onderhandelingen vinden vrijdag plaats.
Er wordt gebruikgemaakt van de dertig dagen respijtperiode. De bedoeling is dat Suriname binnen enige tijd overeenstemming moet hebben bereikt met de bondholders. Santokhi legde uit dat het gaat om financiële crediteuren en internationale partners, die hun geld hebben gezet in deze bond.
Het doel van het geheel is om deze zware lening te herschikken. Herschikking kan tot uiting komen op basis van onderhandeling in een nieuwe bond en nieuwe rente en traject. De president zei dat het de bedoeling is dat de regering ademruimte krijgt, waardoor er nieuwe termijnen gaan ontstaan.
Als de onderhandelingen goed verlopen dan kunnen de inkomsten die afgegrendeld waren, vrijkomen zei Santokhi. Zo zal de regering weer inkomsten kunnen genereren uit de olie- en goudsector. Het betreft dan ook de inkomsten vanuit Newmont die gesedeerd zijn.
Met deze bedrijven waarvan de inkomsten ten behoeve van de staat zijn gesedeerd, worden eveneens onderhandelingen gevoerd. President Santokhi vertelde dat die onderhandelingen goed lopen. De onderhandelingen moeten ertoe leiden dat niet het volledige bedrag gesedeerd wordt, waardoor de staat ook wel een deel aan inkomsten binnenkrijgt. Er wordt meteen onderhandeld om de rente terug te brengen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald