Regering komt met nieuwe begroting en jaarplan

11/01/2021 18:13 – Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi maandag in De Nationale Assemblee. : dWT  
PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi heeft aangekondigd dat de regering een nieuwe begroting en jaarplan voor het dienstjaar 2021 aan De Nationale Assemblee (DNA) zal aanbieden. Derhalve deed hij maandag een beroep op het parlement de algemene politieke beschouwingen te verdagen, zodat omwille van efficiëntie dit debat gevoerd kan worden wanneer het college over de nieuwe begroting en het jaarplan beschikt.
Santokhi merkte kort na aanvang van de openbare vergadering op opmerkingen van verschillende fractieleiders op dat de regering de zaken integraal en in samenhang met elkaar aan DNA wil presenteren en bespreken. Het staatshoofd voerde aan dat de regering intussen is begonnen met het opstellen van het Strategisch Ontwikkelingsplan 2021-2026. Het vorige meerjarenplan expireert dit jaar.
In het nieuwe ontwikkelingsplan wordt ook het Crisis- en Herstelplan dat de regering op zeer korte termijn zal uitvoeren ingebed. Het Crisis- en Herstelplan is reeds af en wordt door verschillende groepen waaronder vakbeweging en bedrijfsleven bestudeerd om dit van commentaar te voorzien. Volgens Santokhi is het voor een consistente uitvoering van het voorgenomen beleid noodzakelijk om met een gewijzigde begroting en jaarplan te komen.
“Om dit gericht te begeleiden wordt voorgesteld om te overwegen om de besluitvorming en bespreking van het crisisplan simultaan te doen plaatsvinden met de algemene politieke beschouwingen”, zei de regeringsleider. Dit zal volgens hem niet alleen bijdragen aan consistentie, maar ook aan de legitimiteit van het beleid om de economie te stabiliseren en de leefbaarheid in het land te verbeteren.
Ondertussen gaan de onderhandelingen met buitenlandse schuldeisers voor herschikking van grote leningen door, alsook de besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor een stand-by agreement. Het geld van het IMF is bedoeld ter versterking van de monetaire reserve bij de Centrale Bank van Suriname. Voorts wordt met andere internationale entiteiten gesproken voor het beschikbaarstellen van goedkoop kapitaal voor investeringen en het scheppen van werkgelegenheid.
“Al deze drie trajecten lopen goed en zijn op schema”, aldus Santokhi. De algemene politieke beschouwingen werden daarna door de parlementsvoorzitter verdaagd tot een nog te bepalen datum. Wanneer de nieuwe begroting en jaarplan af zijn en aan het parlement worden aangeboden heeft de president niet aangegeven.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname