Regering komt bedrijfsleven tegemoet

03/01/2021 04:04

Minister Albert Ramdin maakte duidelijk dat het bedrijfsleven ook een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het naleven van de Covid-19-protocollen.  
De regering heeft besloten het bedrijfsleven tegemoet te komen in de Covid-19-situatie, maar maakt duidelijk dat er sprake is van geven en nemen. In een persbericht schreef de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zaterdagavond laat dat ze samen met het ministeriële clusterteam tot het besluit is gekomen dat een groot deel van de nu gesloten ondernemingen wederom hun activiteiten mogen opstarten, maar dat zij zich strikt moeten houden aan de protocollen.
“We gaan voor een meer integrale aanpak met betrekking tot Covid-19, meer op elkaar afgestemd en gaan dit nadrukkelijker samendoen met het bedrijfsleven”, maakte minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zaterdagmiddag bekend tijdens de Covid-19-persconferentie. Hij onderstreepte “dat een stuk verantwoordelijkheid gedeeld zal worden met het bedrijfsleven voor wat betreft de naleving”.”Dus het is niet alleen opleggen van maatregelen, maar ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid daarvoor.”
Met de maatregelen worden volgens de bewindsman stappen gezet in de richting van normalisatie van het economisch en maatschappelijk proces. “Maar wel verantwoord en gecontroleerd”, haastte hij zich te zeggen. Daarvoor zijn er protocollen ontwikkeld, die strikt zullen moeten worden nageleefd. Bij de handhaving zal er, zei de minister, “scherper” worden opgetreden. “U moet dus niet verrast zijn als bedrijven worden gesloten. We willen niet dat één bedrijf door het niet naleven van regels de hele sector dupeert.”
De Covid-brigade zal wettelijke voorzieningen krijgen om hard op te treden daar waar nodig is. “Het betekent dus niet verslapping. Het betekent een meer gecontroleerde, verantwoorde normalisatie of verlichting.” Ramdin maakte duidelijk dat als het nodig is om vanwege medische gronden andere besluiten te nemen de regering er niet voor zal schromen om maatregelen aan te scherpen.
De VSB blikt terug op een “zeer constructieve” meeting met het clusterteam. “Er is heel constructief gesproken over het op een veilige, verantwoordelijke en gebalanceerde manier openstellen van delen van de economie en onder welke voorwaarden en condities dat zou kunnen plaatsvinden”, aldus de VSB. “Helaas is er voor een aantal andere sectoren nog geen toestemming gegeven om die open te stellen, omdat op basis van het beeld dat men heeft gezien en de risico’s die men heeft vastgesteld, het niet verstandig zou zijn om direct weer open te gaan. Wel is afgesproken dat wij de situatie nauwgezet blijven volgen, de voorlichting wordt opgevoerd en als de situatie zich blijft verbeteren de resterende sectoren worden opengesteld.”
Volgens de overkoepeling beseffen partijen dat er een balans moet worden gevonden tussen de noodzakelijke economische bedrijvigheid en de bescherming van de volksgezondheid. “Daarbij moeten wij ook goed in de gaten blijven houden, de beschikbare capaciteit om personen die besmet zijn adequaat op te vangen in ziekenhuizen, te kunnen behandelen en/of in isolatie te plaatsen.” Voorzitter Bryan Renten beaamt dat het bedrijfsleven een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. “Wij moeten samen met de overheid het goede voorbeeld geven. We moeten accepteren dat er nu daadwerkelijk controle zal worden uitgevoerd en daar waar nodig sancties zullen worden opgelegd.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname