Regering in de startblokken voor distributie COVID-steunpakketten

Omdat de COVID-19 pandemie ook negatieve effecten heeft op de samenleving en met name de kwetsbare groepen, heeft de regering gemeend zo snel als mogelijk over te gaan met de distributie van voedselpakketten naar deze groepen toe. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat binnen niet al te lange tijd een aanvang met de registratie wordt gemaakt.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting geeft aan dat binnen niet al te lange tijd een aanvang met de registratie van de COVID-steunpakketten wordt gemaakt

In totaal zullen
100.000 pakketten verstrekt worden aan de sociaal zwakkeren. Daarbij kan
gedacht worden aan de mensen met een beperking, de AOVérs, de AKBérs en de
zwakke huishoudens. Gelet op de effecten van COVID-19 heeft de regering gemeend
zo snel mogelijk de kwetsbare groepen tegemoet te komen. Minister Ramsaran
geeft aan, dat dit onderdeel is van de urgentiefase. Het gaat hier om een
landelijk project, waarbij de hulp is ingeroepen van de ministeries van
Defensie en Regionale Ontwikkeling en Sport. Samen met de
districtscommissarissen en maatschappelijke werkers van de wijkkantoren zal dit
plan worden uitgevoerd. De bewindsman benadrukt dat de pakketten bestemd zijn
voor de mensen die het echt dringend nodig hebben. De burgers hoeven niet uit
huis om zich te registeren en hun pakket niet op te halen. De overheid komt
naar de mensen toe voor de registratie, waarna de verstrekking van de pakketten
zal plaatsvinden. De nodige protocollen zullen daarbij in acht worden genomen.
De volgende personen komen in aanmerking voor een pakket:

1. de persoon
moet 21 jaar en ouder zijn (alleenstaand)

2. ingezetene
zijn (tenminste een jaar legaal in Suriname hebben gewoond)

3.
minderjarige ongehuwde moeders

4. geen of
verminderd inkomen

De burgers moeten
bij het in ontvangst nemen van hun pakket een geldige identiteitskaart
overleggen. Verder moet er een recent EBS of SWM-betalingsbewijs ook worden
getoond. Degenen die al een uitkering of steun ontvangen van het ministerie
moeten een dergelijk bewijs ook tonen aan de medewerkers die de registratie van
de burgers en het verdelen van goederen zullen doen. Het pakket bestaat uit
ongeveer 17 items en hebben een waarde van rond de SRD 300 tot SRD 400. Van de
burgers wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van SRD 10 dat bestemd zal zijn
voor de maatschappelijke werkers die de pakketten tot aan huis zullen bezorgen,
om zodoende onveilige situaties te voorkomen. Een deel van dat bedrag is
bestemd voor de wijk, zodat er projecten daarmee uitgevoerd kunnen worden.
Share this:

Gerelateerd
………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News