Regering heeft nog niet alle gelden voor salarissen augustus

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft gisteren in het tv-programma To the Point, aangegeven, dat de regering nog niet alle gelden bij elkaar heeft om de salarissen en andere subsidies over deze maand te betalen. De pensioenen en AOV zijn reeds betaald. Elke maand heeft de regering SRD 550 miljoen nodig, terwijl het land elke maand SRD 300 miljoen aan inkomsten heeft. Dit betekent dat de regering elke maand een gap heeft van ongeveer SRD 200-250 miljoen. “Tot gisteren hadden we nog niet alles kunnen overbruggen. De pensioenen en AOV zijn betaald, maar er is nog niet alles verzameld wat nodig was. Het gaat om de essentiële uitgaven.
We praten nog niet eens over schuldaflossingen”, zei Achaibersing.
De minister zei dat de regering er alles aan doet om de problemen aan te pakken. Hij vroeg de samenleving vooral begrip als zij merkt dat hun gelden wat later dan normaal worden uitbetaald. Het is de regering al twee maanden gelukt aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Operationele kosten kunnen volgens Achaibersing, niet met leningen gefinancierd worden. “Het land kan in principe niet meer lenen, tenzij je wettelijke regelingen aanpast. Er is misschien ruimte, maar dat moet je niet willen doen. Operationele uitgaven moeten uit de inkomsten van de staat betaald worden en dat is nog een grote uitdaging. De afgelopen twee maanden zijn we bijgestaan door de banken, omdat ze ook bewust zijn van het financieel probleem, maar daarmee kan je niet doorgaan”, stelde de minister.
Achaibersing zei dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om de gap te overbruggen. Het moet volgens hem gezocht worden in de fiscale sfeer en in besparing. De minister zei dat er ook zal worden gekeken naar de salarissen van spookambtenaren, maar het is volgens hem van belang goed te kijken naar de juridische stappen, omdat als zaken niet goed afgehandeld worden, de staat voor de rechter gesleept wordt met als gevolg dat de staat veel meer moet betalen. ‘’Er is een presidentiële commissie die deze zaken onderzoekt, maar het zal een tijdje duren’’, zei Achaibersing. Volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken, is het de verantwoordelijkheid van haar ministerie om ervoor te zorgen dat de staat verdient zodat het ministerie van Financiën aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.
Een van de maatregelen die de regering wil treffen, is de verhoging van de governmenttake. Deze is intussen teruggedraaid. Volgens Achaibersing is het mogelijk dat de governmettake steeds in kleine stappen opgevoerd wordt, maar dat er een administratief proces erachter schuilt waardoor het niet zo snel gaat. Achaibersing gaf aan dat het probleem van de gestolen gelden met voortvarendheid wordt aangepakt, maar dat ook daar het juridisch aspect in de gaten gehouden wordt. “Men ziet nog niet echt de resultaten, maar het wordt wel aangepakt. Een goed voorbeeld hiervan was het oneigenlijk gebruik van voertuigen die meegenomen zijn, maar die zijn teruggehaald. Niet iedereen heeft het al gedaan, maar ook dat wordt aangepakt’, zei de minister.
Er is afgesproken dat tegen half september, een samenhangend pakket aan maatregelen gepresenteerd zal worden aan de Sociaal Economische Raad, SER. “Als er consensus is bereikt, worden de maatregelen geïmplementeerd. De zaken waarover al consensus zijn, worden eerder geïmplementeerd’, aldus minister Achaibersing.
The post Regering heeft nog niet alle gelden voor salarissen augustus appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname