‘Regering heeft krabita anu bij wisselkoersbeleid’

04/06/2021 05:02

-
Van onze redactie

Ronny Asabina, fractieleider van Bep, constateert dat de regering tot nu toe niet in staat is gebleken de wisselkoersen voor vreemde valuta onder controle te brengen.
 

PARAMARIBO –
De regering blijkt volgens Bep-fractieleider Ronny Asabina de wisselkoers voor vreemde valuta niet onder controle te kunnen krijgen. “Een ding staat vast, de regering is niet in staat in negen maanden tijd, alle beloften tijd spijt om de wisselkoers te beheersen, onder controle te krijgen. Het komt ons voor dat de regering voor wat betreft haar inspanningen de wisselkoers beheersbaar en stabiel te krijgen, je bijna zou willen zeggen dat a regering abi wan krabita anu”, zei hij donderdag tijdens de Algemene Politieke beschouwingen in het parlement.

De samenleving wordt, aldus de politicus, geconfronteerd met
meerdere koersen. Hij noemde douanekoers, middenkoers,
centralebankkoers, commerciële bankkoers, rententiedollarkoers,
cambiokoers en straatkoers, “de koers die in de portemonnee van de
gemiddelde Surinamers drukt”. De straatkoers heeft als gevolg dat
consumentenprijzen de uit de pan vliegen, meent Asabina. Langdurig
plannen is niet meer mogelijk en worden burgers elke dag
geconfronteerd met nieuwe prijzen in de winkel.

“Het leven van alle dag wordt met de dag duurder, de overheid
heeft de ontwikkelingen niet in hand. Prijzen van babyvoeding,
pampers, eerste levensbehoeften, spijsolie, rijst, sardines,
groenten, openbaar vervoer zijn onbetaalbaar”, hield hij De
Nationale Assemblee en de regering voor. Vooral de
sociaal-zwakkeren, laag opgeleiden, eenoudergezinnen,
alleenstaanden, jongvolwassenen, jonge gezinnen, maar ook de
middenklasse wordt getroffen. “Alle mooie woorden en beloften ten
spijt” grijpen de armoede en crisis om zich heen en nemen nog
steeds toe. Het besteedbaar inkomen van de gemiddelde Surinamer is
met rassenschreden achteruitgegaan, naast een toenemende scheve
inkomensverdeling.

Asabina: “Burgers kijken uitgehongerd uit naar een woning, zorg
en een baan”. De verhoging van sociale uitkeringen en andere
eenmalige financiële injecties die de regering de afgelopen periode
heeft gegeven hebben niet geresulteerd tot reële vooruitgang of
koopkrachtversterking. “Integendeel heeft zulks een negatief
netto-voordeel als resultaat opgeleverd. Simpelweg omdat de
verhogingen niet hebben geleid tot toename van het reëel
beschikbaar inkomen van de huishoudens. Daarnaast zijn de vaste
lasten ook gestegen”. Volgens de politicus is het alleen maar
kommer en kwel sinds de regering is aangetreden.

Asabina zegt te onderkennen dat de regering onder zware druk
staat, zulks vanwege immense uitdagingen met betrekking tot het
scheppen van een draaglijke situatie voor de gehele bevolking.
Echter vreest hij voor “overdadig optimisme bij het kabinet, vanuit
het besef dat hervorming niet begint met grote woorden maar met
kleine daden”. De fractieleider verschilt van mening met de
president die beweert dat de financiële huishouding van de staat
onder controle is en dat 80 procent van de maatregelen en doelen in
de urgentiefase van zijn regeringsprogramma is gerealiseerd. “De
balans opmakend zijn wij de mening toegedaan dat de verwachtingen
niet realistisch en dus niet realiseerbaar zijn in 2021”, aldus een
pessimistisch klinkende Asabina.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname