Regering heeft geluisterd: Valutawet goedgekeurd

De regering heeft van coalitie én oppositie groen licht gekregen om de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2021 (Valutawet) te wijzigen. De wet werd dinsdagavond met algemene 42 stemmen aangenomen. NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte na de aanname op dat de regering heeft geluisterd naar de kritieken en de aanpassingen doorgevoerd. President Chan Santokhi zei dat deze wet een van de maatregelen is om de wisselkoers te kunnen beheersen. Hij zei dat een pakket aan maatregelen doorgevoerd worden hiervoor.

Coalitiefractieleider Asis Gajadien is het eens met Parmessar dat de regering luistert. Dit is volgens hem in schril contrast met de vorige regering die in kleine uurtjes wetten doordrukt ondanks het vele werk dat werd verzet door de oppositie voor betere wetsproducten. Een van de beloften die gedaan was tijdens de verkiezingscampagne is dat de omstreden Valutawet ingetrokken zou worden. Dat kan nu gebeuren, zodra deze wet is afgekondigd.

Diverse Assembleeleden vielen erover dat de regering van plan was een ‘task force’ in te voeren die invallen kon doen wanneer vermoed werd dat er illegale valutatransacties plaatsvonden. Aangevoerd werd door leden van de oppositie én coalitie dat de taken van de Centrale Bank van Suriname werd uitgehold. Een angstbeeld werd volgens hen gecreëerd. Edward Belfort (ABOP) die aanvankelijk zei tegen de wet te zijn, merkte op dat zijn grootste bezwaar was de ‘task force’. Nu deze kwestie van de baan is, heeft hij geen moeite meer met de wet. Bij de aanname van de wet was hij echter niet in de zaal.

BEP-fractieleider Ronny Asabina zei dat hij met gemengde gevoelens meewerkt aan de aanname van de wet. Volgens hem is er een grote kloof tussen het beleid en de wijze waarop er inhoud wordt gegeven en anderzijds het sentiment en de perceptie die leven bij de samenleving. Parmessar merkte op dat hij content is met de wijzigingen die zijn aangebracht. Er is geluisterd naar het parlement en naar diverse stakeholders. Dit is de weg die gevolgd moet worden. De regering staat nu voor de uitdaging om welvaart en welzijn te brengen voor land en volk.

Assembleevoorzitter Marinus Bee merkte op dat hij van beide kanten gehoord heeft dat de regering heeft geluisterd. Voor een groot deel ligt het volgens hem aan de coöperatieve wijze waarop de wet is behandeld. “Als wij elkaar met kanonschoten proberen te knallen, geeft dat de regering de ruimte om niet naar De Nationale Assemblee te luisteren”, zei Bee. De president onderstreepte dat de ondersteuning van het college de regering in staat stelt om de maatregelen die nodig zijn te treffen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com