Regering en vakbeweging bereiken gedeeltelijk akkoord; koerscompensatie opgetrokken naar SRD 800

De regering is zojuist met de gezamenlijke vakbeweging overeengekomen dat de koerscompensatie wordt opgetrokken van SRD 100 naar SRD 800, dus er komt SRD 700 bovenop. Het voorstel van de regering was SRD 500. De gezamenlijke vakbeweging had SRD 1000 gevraagd.
Het optrekken van de koerscompensatie van SRD 100 naar SRD 800 is een tijdelijke overeenkomst en geldt tot december 2021. Over de andere punten die de vakbeweging heeft voorgedragen moet er nog overstemming worden bereikt in tripartiet overleg.
Naomi Hoever