Regering en Politiebond strijken plooien glad

De regering, onder leiding van president Chan Santokhi en de Surinaamse Politie Bond (SPB) hebben afgesproken dat een juridisch team kijkt naar de mogelijkheden voor een concrete
juridische oplossing over de benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie. Duidelijk is dat er geen weerstand, of onwil is om
de benoeming van directeur Nationale Veiligheid tot stand te doen komen.
De plooien zijn wat dit betreft gladgestreken waarbij de regering heeft
aangegeven zwaarder te gaan zitten op de communicatie, zodat zaken als
deze zich niet langer voordoen.De regeringsdelegatie heeft zich gebogen over brandende politievraagstukken. Er is onder andere gesproken over de rechtspositie en secundaire voorzieningen van de politie. Concreet is naar voren gekomen dat er gewerkt wordt naar een betere communicatie vanuit de regering. Dit zal worden gerealiseerd door een beter overlegstructuur, meldt de Communicatiedienst Suriname. President Chan Santokhi heeft het verzoek gedaan aan het juridisch team om hem binnen een week van advies te voorzien. Het team bestaat uit onder andere: Mielando Atompai, Revelino Eijk, Steve Badri van het SPB-bestuur en directeur Arun Hardien, Juridisch adviseur Prenobe Bissesur van het Kabinet van de President.SPB-voorzitter Atompai om een reactie gevraagd, zegt aan Suriname dat een goede bespreking is geweest met de regering. De uitkomst wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering die donderdag wordt gehouden. “Het ziet er goed uit”, merkt Atompai op.