Regering betaalt verlichtende maatregelen uit eigen besparing

Vooruitlopend op de uitvoering van het Herstelplan komt de regering met verlichtende maatregelen voor de samenleving. Het pakket aan maatregelen die per juni ingaan worden betaald uit besparingen en uit de begroting, zegt een vermoeid ogende president Chan Santokhi op de persconferentie van de regering die nu gaande is. Het staatshoofd benadrukt dat in het Herstelplan dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement is er ook een pakket aan verlichtende maatregelen opgenomen. Ook het programma van het Internationaal Monetair Fonds omvat een sociaal vangnet. President Santokhi kondigt aan dat hij de goedkeuring van het IMF-programma in juli verwacht nu Suriname heeft voldaan aan de vier randvoorwaarden van het fonds. De eerste maatregelen van de regering om de druk op de samenleving enigszins te verlichten houden in dat per juni de AOV gaat naar van SRD 750 naar SRD 1.000, de Algemene Kinderbijslag gaat van SRD 75 naar SRD 125, terwijl de financiële bijstand voor mensen met een beperking gaat van SRD 500 naar SRD 750. Zwakke huishoudens krijgen er SRD 500 bij, dus per maand wordt dat nu SRD 1.000. Gepensioneerden krijgen vanaf deze maand een toelage van SRD 750 bovenop hun pensioen, terwijl de ambtenaren een toelage krijgen van SRD 1.000. Het gaat om bruto bedragen. Ook de heffingskorting handhaaft de regering. Dat houdt in dat mensen met een inkomen tot SRD 3.628 door de heffingskorting geen belasting betalen. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning benadrukt dat de gelden voor deze maatregelen worden betaald uit eigen besparingen ” en niet door monetaire financiering, lening of witwasserij.” De verhogingen gelden voor een jaar, want daarna gaat een nieuw belastingstelsel in. “Het gaat om een overbruggingsperiode,” zegt Achaibersing.Het is niet bekend of de vakbeweging zich kan terugvinden in deze maatregelen van de overheid. De vakbeweging staat niet op een lijn over de ondersteuningsmaatregelen. Er zijn volgens president Santokhi verschillende voorstellen gedaan door de vakbonden. Vandaag had het staatshoofd weer een ontmoeting met de vakbeweging. Op 18 juni komen partijen weer bijeen om een tijdlijn en de issues die er zijn te bespreken, laat president Santokhi weten. Hij zegt dat het pakket van maatregelen bestemd is voor de Surinaamse bevolking omdat daar koopkrachtversterking nodig is. …………


Lees verder