Regering bespaart meer dan SRD 3 miljoen met bezuinigingsmaatregelen

De regering bespaart meer dan SRD 3 miljoen met bezuinigingsmaatregelen op personeelsleden die werkzaam zijn op het Kabinet van de President. Met het afschaffen van de kabinetstoelage voor personeel wordt al een bedrag van SRD 2,3 miljoen bespaard. In het programma Krin Taki geeft president Chan Santokhi te kennen dat eveneens is besloten dat slecht 50 procent van de overuren wordt uitbetaald. Er is ook een stop gezet aan het uitgebreid gratis bellen.
Er zullen meer maatregelen worden doorgevoerd in de personeelssfeer, kondigt hij aan. Santokhi legt uit dat de regering maandelijks een bedrag van SRD 5 miljoen moet neertellen voor commissies en werkgroepen bij de diverse ministeries die de vorige regering had geïnstalleerd. De situatie is van dien aard dat bepaalde commissieleden zelfs bedragen van SRD 30.000 en SRD 40.000 ontvangen. Santokhi merkt op dat het zelfs veel meer is dan een ministerssalaris. Dit wordt stopgezet want de regering moet bezuinigen. Het pakket aan maatregelen moet uitgevoerd worden om de overheidssalarissen uit te betalen.
Santokhi legt eveneens uit dat de regering maar niet uitkwam met haar kosten en genoodzaakt was een extra SRD 1 te innen op de governmenttake op de brandstofprijs. De governmenttake geldt niet voor bepaalde sectoren, met die sectoren zijn er afspraken gemaakt zodat de prijzen in de winkels niet omhooggaan. Tijdens de gesprekken met het bedrijfsleven, de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en deskundigen is aangegeven dat het andere pakket aan maatregelen liever in oktober wordt doorgevoerd, legt de president uit.
Santokhi benadrukt dat hij geen maatregelen wil doorvoeren waarvan het volk het slachtoffer wordt. Voor nu is van belang dat er enkele maatregelen worden doorgevoerd die deel uitmaken van het grote pakket aan maatregelen.
Het ligt in de bedoeling om ook zoveel mogelijk uit de goudsector te halen. Er zal gekeken worden naar de diverse schakels vanaf ontginning tot export. Ook de houtexport wordt onder de loep genomen met de bedoeling de tarieven voor de houtexport te verhogen. De bedragen die betaald worden voor houtconcessies worden eveneens bekeken.
Bij de havendouane loopt de regering veel geld mis, is de president van oordeel. “Laten die gelden in de staatskas komen”, zegt hij.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald