Regels en procedures voor reizen van en naar Suriname aangepast

De regering heeft op 21 december 2020 besloten, om de status van de vluchten uit de hoogrisicolanden Brazilië, Nederland, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, te wijzigen naar repatriatievluchten. Alleen passagiers die toestemming hebben van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zullen op deze vluchten worden toegelaten.
Volgens BIBIS zijn er diverse criteria waaraan moet worden voldaan. Deze zijn:– Personen in het bezit van een Surinaams paspoort en vreemdelingen met een geldige Surinaamse verblijfsvergunning, werkvergunning of vreemdelingen met een geldige PSA kaart die hier woonachtig zijn.– Personen van Surinaamse origine die wensen af te reizen in verband met een overlijdensgeval van een eerste- of tweedegraadsfamilielid. Het overleggen van een overlijdensakte en een bewijsstuk waaruit de familierelatie met de overledene blijkt is hierbij noodzakelijk.– Personen van Surinaamse origine die wensen af te reizen in verband met ernstige ziekte van een eerste of tweedegraadsfamilielid. Het overleggen van een verklaring van een medische specialist en een bewijsstuk waaruit de familierelatie met de overledene blijkt, is hierbij noodzakelijk.– Personen die noodzakelijkerwijs naar Suriname moeten afreizen in verband met het dienen van het algemeen belang (essentiële beroepsgroepen).
Om tot het land toegelaten te worden moeten de personen van de uitzonderingsgevallen een verzoek richten aan BIBIS. Dit verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de afreisdatum worden gedaan via het emailadres: conza@gov.sr. De aanvrager zal gelijk na de indiening van het verzoek een bevestiging via een auto reply emailbericht krijgen. BIBIS meldt dat alleen volledige aanvragen, voorzien van alle vereiste documenten in behandeling worden genomen. Het besluit over de ingediende aanvraag wordt u uitsluitend via het emailadres conza@gov.sr verstuurd.
Ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19 en het garanderen van de gezondheid van alle passagiers en de Surinaamse gemeenschap, gelden de volgende voorwaarden om Suriname binnen te komen:– Het overleggen van een negatieve RT-PCR test resultaat niet ouder dan 72 uur. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar is de test niet nodig.– Het overleggen van een medische verzekering met daarin opgenomen een COVID-19-kostendekking.– Personen die geen medische verzekering met daarin opgenomen een COVID-19 kostendekking kunnen overleggen, worden aansprakelijk gesteld voor alle medische kosten die gepaard gaan met een eventuele COVID-19 besmetting. Er zal dan een verklaring moeten worden ondertekend.– Personen die afreizen naar Suriname zullen verplicht in quarantaine worden geplaatst voor een periode van zeven dagen onder supervisie van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). De kosten voor de quarantaine komen volledig voor rekening van de passagier.– Passagiers zullen bij het inchecken, de quarantaine (hotel) boeking moeten overleggen.
BIBIS meldt verder dat diplomaten en personen uit essentiële beroepsgroepen in de gelegenheid worden gesteld zeven dagen in thuisquarantaine te gaan volgens de instructies van het BOG. Reizen van Surinamers en ingezeten, vanuit Suriname voor vakantiedoeleinden naar andere bestemmingen wordt afgeraden en zal niet toegestaan worden. Als het toch noodzakelijk is vanwege humanitaire overweging, studie en werk is registratie bij BIBIS op de afdeling Consulaire zaken wel verplicht.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald