‘Rechtszaak om Tigri grote uitdaging’

02/11/2020 00:00 – Ivan Cairo

Ex-president Ronald Venetiaan wees op de vele uitdagingen die er zullen zijn in een eventuele rechtszaak om Tigri. :  
PARAMARIBO – Suriname moet zich goed voorbereiden op een eventueel juridisch proces bij het internationaal gerechtshof voor het definitief vaststellen van de zuidgrens. Dit proces wordt een “grote uitdaging”, zegt oud-president Ronald Venetiaan. De rechtszaak zal het land enorm veel geld kosten en het resultaat hoeft niet te zijn wat “wij” verwachten.
Hij hoopt dat mocht het tot een proces komen Suriname wel iemand bereid vindt om de zaak voor Suriname te trekken. Venetiaan memoreerde vrijdag tijdens een discussieavond over de grensproblematiek met buurland Guyana, dat Hans Lim A Po, de trekker aan Surinaamse kant toen de zeegrens werd vastgesteld, “is afgemaakt” door landgenoten. De uitkomst van deze zaak die door Guyana was aangebracht bij het Internationaal Tribunaal voor de Rechten van de Zee (Unclos) was grotendeels in het voordeel van Guyana, niet wat Suriname had verwacht.
De oud-president merkte op dat zijn regering zo een 25 miljoen US dollar heeft uitgegeven aan het proces bij Unclos. Een proces om de zuidgrens zal het land niet alleen geld kosten, maar “ook de trekker van het proces moet zich voorbereiden op een grote ondankbaarheid aan Surinaamse zijde. Als de uitkomst niet mocht zijn wat wij als Surinamers willen, is die trekker geleverd”. Venetiaan hoopt dat opnieuw een “dappere trekker” wordt gevonden om Suriname te vertegenwoordigen in een proces bij het internationaal gerechtshof.
De lezing in Grun Dyari werd gehouden in het kader van het voornemen van de regering om samen met Guyana een brug te bouwen over de Corantijnrivier en de discussie die daarop volgde. Venetiaan constateert dat vanwege de definitieve vaststelling van de maritieme grens Suriname en Guyana in de gelegenheid zijn olieboringen in het zeegebied uit te voeren en daar de vruchten van te plukken.
Hij hoopt dat wanneer het zo ver is Guyana de integriteit zal opbrengen om de jurisdictie van het internationaal gerechtshof te erkennen zoals Suriname heeft gedaan in het geval van Unclos. Hij waarschuwde verder dat Suriname zich niet met zoete praatjes in slaap moet laten sussen door Guyana. De oud-president hield het gehoor voor dat terwijl zijn regering destijds in overleg was met Guyana over de maritieme grens, Paramaribo compleet verrast werd door Georgetown die de zaak toen aan het Unclos voorlegde.
Voor inleider Deryck Ferrier is de brugkwestie een uitgemaakte zaak: de Corantijnrivier is volledig Surinaams bezit, dus is de bouw van een brug een puur Surinaamse aangelegenheid. Daarom dienen alle besprekingen hierover op Surinaamse bodem en op initiatief van Suriname te worden gevoerd. “Op het moment dat je dat uit handen geeft, geef je een stuk van je integriteit weg. Het kan niet zo zijn dat voorbereidingen in Georgetown worden getroffen. Dat kan gewoon niet. Die moeten in Paramaribo worden getroffen. Die rivier is van Suriname.”
Guyana kan volgens hem geen initiatief nemen, maar het land slechts vragen of het de brug wil bouwen, wat Suriname vervolgens in overweging kan nemen. In het traject naar de bouw zal vooraf de rechtsaanspraak van beide landen moeten worden gesteld.
Ferrier hoopt dat Suriname zijn huiswerk goed maakt en zo snel als mogelijk de grenskwestie aan het internationaal gerechtshof voorlegt. Het land zal zich “heel strak” moeten houden aan de internationale definitie van rivieren. Overigens, de inleider waarschuwde dat het “geen fluitje van een cent” is om naar een internationaal gerechtshof te gaan en uit te leggen dat het land geografisch, historisch of politiek-staatkundig gezien gelijk heeft. Zo werkt dat niet. Het hof zal alles wat over deze kwestie tot nu toe is geschreven en gezegd minutieus onderzoeken, waarna partijen hun zaak dienen te bepleiten. Het proces zal volgens Ferrier jaren kunnen duren.
Geograaf Cor Pigot, die als panellid optrad, merkte op dat de Surinaamse autoriteiten er rigoureus op moeten toezien dat op officiële stukken van overheid en staat de correcte landkaart inclusief het door Guyana betwiste Tigrigebied wordt afgebeeld. “De kaart beheer je zelf.” Daarom moet er op de ministeries altijd gescreend worden of de juiste kaart is afgebeeld.
Hij merkte verder op dat als Suriname de namen van plaatsen en dergelijke in het land goed registreert deze zullen worden overgenomen door de grote internationale instituten zoals kaartenmakers. “Als er een conflictsituatie is, dan wordt dat gesignaleerd door de Verenigde Naties.”
Venetiaan voegde toe dat niet alleen de regering en overheidsorganen erop moeten letten dat de juiste landkaart wordt gebruikt, maar ook de particuliere sector van Suriname. Hij adviseerde voorts dat ook op platforms als Facebook Suriname zijn kaart dient te promoten zoals Guyana doet.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname