Rechter wijst verzoek opschorting vrijheidsbeweging Hausil af

De strafzaak in het Tweede Kanton tegen Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, werd vandaag voortgezet. Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft het verzoek van Murwin Dubois, raadsman van Hausil om de vrijheidsbewegingsmaatregelen op te schorten, afgewezen. De advocaat gaf aan dat ten aanzien van de verwijten tegen Hausil, de ernstige betrokkenheid van haar niet is komen vast te staan. Echter, de rechter was van mening dat naar aanleiding van de getuigenverklaringen, er wel degelijk nog sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Ook de officier van justitie vroeg de rechter niet mee te gaan met het verzoek van de advocaten. Hausil kreeg wel een half uur tijd om met haar familie te besteden. De zaak wordt op 11 mei voortgezet.
De rechter begon de zitting met de verklaring die Hausil had afgelegd tegenover de politie, waarbij zij het had over een e-mailbericht van zaterdag 22 juni 2019, met als onderwerp: ‘Taxatierapporten Overheidsgebouwen en Terreinen’, afkomstig van Hausil, gericht aan de ex-governor Robert van Trikt en de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Volgens de conceptbrief van 22 juni 2019 die was opgesteld door Hausil, zou de verkoop van de overheidspanden worden verrekend met de langlopende schuld van de staat. Het onderwerp van de e-mail ging ook over schuldverrekening, maar het geld is uiteindelijk gebruikt voor een ander doel, want de Centrale Bank heeft de panden gekocht en vervolgens het geld overgemaakt voor de Staat Suriname. Hausil haalde aan dat pas in november bij de uitbetaling, het tot haar doordrong dat het idee was verlaten. Zij wordt verweten oneigenlijke en dubieuze adviezen te hebben gegeven. Hausil zei dat zij niet betrokken was bij de uitbetaling en geen oneigenlijke adviezen heeft gegeven, omdat zij slechts het voorstel van de Centrale Bank met Clairfield juridisch goed moest uitwerken. Op het verwijt van verduistering, omdat mede door haar instructie de governor autorisatie heeft verleend om de panden aan te kopen, zei Hausil dat haar concept gestoeld was op schuldverrekening en dat er geen betalingsverplichting zou ontstaan, tenzij de schuld lager was dan de waarde van de panden bij elkaar.
De governor heeft volgens haar wel betalingen gedaan.  Ex-minister Hoefdraad sprak in een getekende brief van schuldverrekening en schuldfinanciering, maar Hausil stelde, dat het niet haar concept was. Hausil hield de rechter voor dat zij geen kennis droeg van de getekende versie van de brief. Hausil zei over de verkoop van panden die niet aan de staat toebehoorden, dat zij pas in december erachter kwam dat de panden niet aan de staat toebehoorden. Zij verduidelijkte dat dit pas bij de 2e tranche van de panden bekend werd bij haar, omdat de panden niet overgedragen konden worden. Hausil zei dat Van Trikt haast had, omdat hij vroeg naar het concept. Hausil zei dat zij een andere mogelijkheid zag dan de weg naar De Nationale Assemblee te bewandelen. Zij erkende dat zij de medewerkers van de juridische afdeling had gezegd om ‘’out of the box’’ te denken, dit echter met het oog op wet en recht. Hausil zei dat zij namelijk een oplossing zag in het concept dat eerder door ex-minister van Financiën, Siegfried Hildenberg en ex-governor van de moederbank André Telting, was gehanteerd.  Dat concept had zij vervolgens gebruikt en voorgesteld aan Van Trikt. Dubois zette een tijdslijn uit die volgens hem laat zien, dat de betrokkenheid van Hausil niet is komen vast te staan. Hij gaf aan dat ten aanzien van de verkoop van panden, Hausil geen andere richtlijn te volgen had dan de opdracht van de governor. De intentie was volgens hem nimmer dat er kredieten verstrekt zouden worden, maar dat dit toch buiten het gezichtsveld van Hausil is gebeurd door personen die konden bewerkstelligen dat kredieten konden worden verstrekt. Over het feit dat een deel van de moederbank beweerde dat Hausil wet en recht moest volgen, maar dat zij gelet op de geschiedenis heeft gekozen voor een andere weg, zei Dubois dat als de weg van wet en recht niet was gevolgd terwijl dat moest, er een probleem zou moeten zijn met de overeenkomst.
Echter werkt de moederbank met de overeenkomst. De wet is volgens hem dynamisch, en mensen laten zich adviseren door wet, recht en bronnen. Wat de verwijten over verduistering betreft, zei Dubois dat er gekeken moet worden of Hausil in de positie was om te beschikken dan wel te beslissen over financiën van het ministerie. Hij haalde aan dat Hausil niet in die positie was, maar wel de twee directeuren die ook hun handtekening hebben geplaatst.
The post Rechter wijst verzoek opschorting vrijheidsbeweging Hausil af .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname