Reactie op: Waarneming president bij afwezigheid

Nooit eerder heeft de vicepresident in de functie van staatshoofd waargenomen. Trouwens dat is al een onzin om in de praktijk ten uitvoering te brengen. In mijn hoedanigheid als directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de president over een periode van tenminste tien jaren 2010-2020, heeft de toepassing van artikel 98 van de grondwet inderdaad soms bij sommige niet ingewijden, vragen doen rijzen.Er moet niet bij elke verkeerde toepassing van de bepaling of door onwetendheid worden geroepen dat de Grondwet aan revisie toe is. De verkeerde toepassing moet worden afgestraft. Artikel 98 van de grondwet voorziet in alle omstandigheden waarin het ambt van de president moet worden waargenomen door de vicepresident.a. Indien de president buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen; bijvoorbeeld onder curatele is gesteld.b. Indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd. Dit heeft gespeeld toen de president in functie voor de rechter moest verschijnen. Door verschil in inzicht heeft dit niet plaatsgevonden.c. Zolang de president ontbreekt of afwezig is. Afwezig of ontbreekt is een feitelijke situatie. Dit heeft zich voorgedaan tijdens een werkbezoek aan de Centrale markt door president Bouterse met de minister-president van Barbados mw. Mia Mottley, terwijl op hetzelfde moment een staatsdecoratie was gepland op het paleis en de president in het land was. In zo een geval kan je kiezen uit twee beslissingen: de decoratie uitstellen en al de genodigden naar huis sturen of de onderhavige bepaling toepassen. Wij die beslissingsbevoegdheden hadden, hebben de waarneming door de vicepresident laten uitvoeren. Toen was er ook een hele heisa van een groep betweters die na een toelichting stil is gebleven.Het actueel voorbeeld van het bezoek van president Santokhi aan Nederland heeft het zelfde karakter. Hij zal niet op beide plekken tegelijk aanwezig kunnen zijn. Vandaar dat artikel 98 onder c. zich het best voor leent om te worden toegepast. Inderdaad zijn het alleen taken van de president die tijdens zijn afwezigheid verricht moeten worden, die door de vicepresident worden waargenomen en die kunnen alleen in Starnieuws zijn. Het ambt wordt waargenomen, de bevoegdheden van het Staatshoofd berusten krachtens de grondwet nog steeds bij de president. Ik vermag niet in te zien waarom artikel 98 c. van de grondwet in het bijzonder gereserveerd zou moeten blijven, voor een niet verklaarbare afwezigheid en onbereikbaarheid van de president, want ook in dat geval ontbreekt hij of is afwezig.Niet met gefronste wenkbrauwen maar met een knipoog heb ik ook kennis genomen van het officieel persbericht, maar ik begreep direct dat dit door onwetendheid en machtsenthousiasme of dronkenschap kwam dat de waarnemend president gebombardeerd werd tot Staatshoofd. Ik denk dat de auteur dit ook weet om dit voorval te verheffen tot een onoplosbaar staatsrechtelijk vraagstuk. Overigens staat deze bepaling bijkans 46 jaren in onze grondwet, daarom is de slok groter dan de borrel.Eugène van der San