– Reactie op: Selectieve verontwaardiging

De VHP mediacommissie heeft in haar ijver om in de verdediging te gaan, de plank absoluut misgeslagen. Het artikel van de NDP fractie was ingezonden naar aanleiding van de statement gemaakt door de Communicatie Dienst Starnieuws (CDS), waarbij de vorige regering beschuldigd wordt dat zij de residentie van de ambassadeur heeft verkocht. De VHP mediacommissie gaat in haar reactie totaal voorbij aan het feit dat niet de regering Bouterse, maar de Nieuw Front regering – waarin de VHP een prominente rol vervulde – de residentie van de ambassadeur heeft verkocht. De waarheid is dat de VHP ambassadeur die toen de post bekleedde in Den Haag, het gebouw heeft verkocht. Een verontschuldiging of correctie uit fatsoen, de bewering van de CDS rakende, zien wij alsnog tegemoet. Met deze en andere onwaarheden heeft de VHP in de verkiezingen de kiezers ernstig misleid en na de verkiezing hebben ze dit soort halve en hele onwaarheden herhaald om zo het onvermogen van de VHP om de regering en het land te leiden, te proberen te verbergen. Dit lukt niet zo goed, omdat het onvermogen te groot is. Dat Starnieuws in een financieel-economische crisis terecht kwam, nadat de prijzen voor goud en aardolie op de internationale markt enorm waren gekelderd, behoeft geen betoog. Ten aanzien van een negatieve monetaire reserve verwijzen wij de VHP mediacommissie naar pagina 21 van het Herstelplan 2020 -2022 waarin duidelijk wordt aangegeven dat in 2020 de monetaire reserve US$ 580 miljoen bedroeg. De VHP Mediacommissie behoort te weten dat een negatieve monetaire reserve niet bestaat.Met betrekking tot een lege staatskas verwijzen wij hun naar de stukken: ‘Tabellen Overheidsfinanciën 2020’ en ‘Tabellen Overheidsfinanciën januari – maart 2021’ respectievelijk gepubliceerd op 12 mei en 15 juni 2021 door het Ministerie van Financiën, waaruit af te leiden is dat tussen augustus 2020 en maart 2021, de overheid maandelijks meer dan een half miljard SRD heeft ontvangen. In totaal is alleen in deze 8 maanden SRD 6.111.9 miljoen (= SRD zes miljard honderd elf miljoen en negenhonderd duizend) ontvangen. Er stroomt constant geld in de staatskas.De vorige regering alsmede de NDP is voorstander van een gezamenlijke bundeling tegen rekolonisatie. Opmerkelijk is de a nationale houding van de president die steeds op buitenlandse bezoeken, zijn eigen Surinaamse burgers isoleert, door onder andere in Guyana 150 SK visvergunningen weg te geven en de belangen van onze eigen boeren ondergeschikt te maken aan die van de Nederlandse boeren. Wij gaan ervan uit dat president Santokhi in zijn gesprekken met de koninklijke Shell het Surinaams belang voorop stelt. Wij hopen niet dat hij in zijn enthousiasme uitverkoop houdt van onze olie en gas vondsten, aangezien de belangen van Shell groot zijn en ze professionele onderhandelaars zijn.Voor de verkiezingen bij monde van de huidige president stond diaspora te popelen om 3 tot 4 miljard te investeren in Starnieuws en hoefde het volk niet in te leveren. Echter is er vanaf de regering is aangetreden, nog geen spoor te bekennen van de beloofde diasporagelden; ook niet bij de geld overmakingskantoren. De samenleving gaat al langer dan een jaar gebukt onder de voortdurende lastenverzwarende maatregelen met het doel geld uit de zakken van het volk te halen ter financiering van het royaal leven van friends and family. Om het eigen falende beleid te verdoezelen en of te rechtvaardigen, wordt steeds gegrepen naar de oranje achteruitkijk spiegel. De NDP heeft steeds aangegeven dat als er zich vermeende praktijken hebben voorgedaan, de justitiële autoriteiten onderzoek moeten doen en sancties daaraan verbinden.De losgebarsten kritiek over de aanschaf van een peperdure Mercedes Benz is begrijpelijk, daar het volk steeds meer moet uitgeven aan basisgoederen, brandstof, medicamenten en labonderzoeken. Het zou van solidariteit getuigen als de ambassadeur zich in een goedkoper voertuig zou verplaatsen. De logica dat de president voor hulp aanklopt bij de koning, maar zelf stapt uit een peperdure Mercedes Benz welke door zijn regering is aangeschaft, zullen de Nederlanders moeilijk kunnen bevatten.Het is de VHP Mediacommissie aan te bevelen, hun voorzitter en onze president van advies te dienen om zich zoveel als mogelijk te committeren aan de beloften gedaan aan de samenleving. Wie met zijn gezicht naar het verleden staat, mist het vooruitzicht op de toekomst. NDP Media en Communicatie