Reactie op ‘Santokhi moet kiezen tussen het volk en Brunswijk’

27/05/2021 14:07

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
 

INGEZONDEN –
In zijn opinie van 26 mei stelt Armand Snijders dat Santokhi moet kiezen tussen het volk en Brunswijk. Welk volk? Suriname heeft meerdere volkeren. Santokhi zou dus beter kunnen kiezen voor de natie in plaats van een op soevereiniteit in eigen kring gebaseerde etnische politiek. De gevolgen van deze politiek kan men onder meer zien in nepotistische benoemingen van zowel Abop als VHP. Het betrekken van de Indiaspora in Nederland om Suriname uit het financiële slop te trekken, is menigeen ook niet ontgaan.

De president van Suriname kan ministers benoemen en ontslaan,
kan men lezen in de Grondwet. Dat zou de president dus kunnen doen
door een regering van nationale eenheid te vormen in plaats van
zich te verschuilen achter afspraken die met Abop zouden zijn
gemaakt. Die afspraken zijn geen begaanbare weg gebleken, althans
indien men aan verdere natievorming wil doen en het land wil
meenemen in de vaart der volkeren. Suriname is een rijk land en
heeft veel potentie. De (etnische) verdeel-en-heerspolitiek maakt
er alleen een rommel van.

In NDP en BEP zijn ook bekwame mensen. Bovendien brengt een
regering van nationale eenheid weer de noodzakelijke rust in het
land. Niemand zal reden hebben zich gepasseerd te voelen omdat alle
partijen erbij betrokken worden. Vriend en vijand zijn het er
namelijk over eens dat het anders moet. Een partij kan de president
dan niet meer voor het blok plaatsen. Het wordt tijd dat de
president gebruikmaakt van de bevoegdheden die de Grondwet hem
heeft toebedeeld. Mocht dit niet lukken, dan zou de president
kunnen denken aan de vorming van een zakenkabinet met ter zake
kundigen.

Rinaldo van Rhemen


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname