Reactie op Platform Schoolleiders Binnenland

Hoewel u in uw ingezonden stuk 28 mei 2021, geen namen hebt genoemd van bonden, waarvan u de mening bent toegedaan, dat zij de belangen van de onderwijsgevenden in het binnenland niet behartigen, klim ik als voorzitter van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond (SOB) in de pen om u enkele vragen te stellen:
1. Hoe komt u aan het gegeven van 8 procent contributie? Graag loonslip met bewijs van 8 procent, want de inhouding bedraagt statutair 1 procent van de bezoldiging bij de SOB.
2. Wanneer hebben onze leden in het binnenland een klacht bij ons ingediend en is deze niet in behandeling genomen? Graag naam/datum en aard van de klacht.
3. U was erg ontevreden over het kerstpakket dat u heeft ontvangen inhoudende: 1 fles wijn, 1 pak kaas, 1 groot kerstbrood, 1 grote fles pindakaas, 1 kalender met circulaire en een presentje? Wij hebben u echter niet horen klagen daarover. Noch hebben wij ooit een bedankje ontvangen.
4. Bent u ooit onheus/onjuist behandeld bij de SOB? Graag dag/datum en aard van het geval/ de gevallen.
5. U heeft ook uw gouden speld ontvangen van de SOB en bent nu welverdiend pensioen.
Indien u echter niet de SOB bedoelde in uw schrijven, vraag ik u zeer beleefd, om dat expliciet aan te geven in een ander bericht naar hetzelfde medium.
De SOB is een zeer gedisciplineerde onderwijsbond, die altijd, al zijn ten dienste staande middelen zal inzetten om de belangen van de leden te behartigen!
Met vakbondsgroeten,M. Meye
Voorzitter

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald