Reactie op: Ordening goudsector en bescherming milieu

Buiten alle intriges en djugu djugu’s rondom de nieuwe coalitie om, was het goed te vernemen dat president Chan Santokhi heeft aangekondigd om eindelijk de ordening van de goudsector aan te pakken. Terecht stelt de president: “We hebben nu een goudprijs van meer dan US$ 2.000 per Troy ounce (31.1 gram), maar hoeveel verdienen wij eraan in deze tijd van crisis?”.

Internationale beleggingsanalisten verwachten dat de prijs van een Troy ounce goud naar US$ 10.000 zou kunnen stijgen als de onzekerheid in de wereld blijft aanhouden. Aanleiding is onder andere de coronacrisis, die ertoe heeft geleid dat in vele landen de overheidsschulden zijn opgelopen. Overheden zullen door de oplopende schulden en de noodmaatregelen vanwege deze crisis, worden gedwongen om geld bij te drukken. Op termijn kan het bijdrukken van geld zorgen voor stijgende inflatie (prijsverhogingen/waardedaling munt) en misschien wel hyperinflatie. Beleggers hebben om deze redenen minder vertrouwen in traditionele beleggingen gekregen. Vergeleken met bijvoorbeeld november 2015, hebben particuliere beleggers en bijvoorbeeld Pensioenfondsen op de internationale kapitaalmarkt, een toenemende interesse in goud laten zien.

De koersstijgingen van goud in de afgelopen maanden zijn daarom vooral te wijten aan het feit dat professionele beleggers meer handelen in goud. Andere redenen die dit sentiment versterken zijn o.a.:
• De traditionele beleggingsportefeuilles in de wereld bestaan voornamelijk uit aandelen en obligaties. De risicofactoren die van invloed zijn op de goudprijs, verschillen sterk van de risicofactoren die gelden voor aandelen en obligaties.• Goud gedraagt zich vaak tegengesteld t.o.v. traditionele beleggingsklassen (aandelen en obligaties). Onder andere door bepaalde macro-economische (schulden of oliecrisis) of monetaire gebeurtenissen (b.v. renteverlagingen door centrale banken), of sociaal-maatschappelijke zaken (de coronacrisis, oorlogen).• Het beleggen in goud draagt hierdoor dus enorm bij aan een gunstig risico/rendement-verhouding in een beleggingsportefeuille en is dus aantrekkelijk voor beleggers.

         Bron: www.iex.nl
Suriname dient alert te zijn om de stijgingen van de goudprijs op de wereldmarkt niet te missen. De afgelopen jaren heeft onze bevolking geconstateerd hoe mijnbouwbedrijven flinke winsten behaalden. De beurswaarde van Newmont is bijvoorbeeld binnen een jaar tijd verdubbeld van gemiddeld US$ 38 per aandeel naar US$ 67 per aandeel. Daarnaast ziet de overheid lijdzaam toe hoe duizenden Surinamers en vaak illegale Brazilianen, gratis het goud uit onze bodem halen.

We mogen vraagtekens zetten bij het besluit van de president om het Nationaal leger in te zetten voor de ordening van de goudsector. Het innen van belastingen is in beginsel de taak van de Belastingdienst en niet van het Nationaal leger. Volgens onze Grondwet is de functie van het Surinaams Nationaal leger onder andere: “Het verlenen van bijstand bij de bewaking van de economische zones en het continentaal plateau en het toezicht houden op de naleving van de geldende wettelijke regelingen, een en ander met inachtneming van het internationaal recht.”

Daarbij houdt het Surinaams leger volgens de militaire website ‘Global Fire power’ op de lijst van 136 landen, plaats 134 bezet als één van de zwakste legers ter wereld! Er is nagenoeg geen vliegend materieel als we de 3 (vaak defecte) lichte helikopters niet meetellen. De Surinaamse marine telt maar drie relatief kleine zeewaardige boten. Het wagenpark bestaat uit een paar tientallen militaire voertuigen waarvan slechts een aantal gepantserd is, maar over het algemeen sterk verouderd zijn. Evenals het wapenarsenaal en de militaire uitrusting die niet voldoen aan eisen van de moderne tijd.

De devaluaties van de SRD in de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat de financieel-economische situatie van de militairen sterk is achteruitgegaan. Dit werkt allemaal zeer demotiverend en kan tot corruptie en inefficiëntie leiden. De inzet van het Nationaal Leger voor de ordening van de goudsector is een noodgreep, waarvan we alleen maar kunnen hopen dat het enig resultaat zal opleveren voor de staatskas.

De goudordening zal via de Belastingdienst moeten worden geïnitieerd, waarbij er een speciale Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst moet worden opgericht met goed opgeleide, getrainde en bewapende paramilitaire (belasting) ambtenaren. Zij zouden goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten genieten. De kosten hiervoor kunnen worden gedekt uit de opgehaalde belastinginkomsten. In deze groep zouden speciaal geselecteerde militairen getraind kunnen worden om deel te nemen aan dergelijke operaties. Conceptberekeningen over de operationele kosten van dit uitgewerkte plan en de geschatte belastingopbrengsten zijn in het bezit van de schrijver.

Peter M Wolff
petermartinwolff@outlook.com
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com