Reactie op het artikel van Peter M. Wolff

Reactie op het artikel van Peter M. Wolff: de wanhopige noodkreten van president Santokhi. Er is een mooi gezegde: de beste stuurlui staan aan wal. Eenvoudig gezegd, iemand die een job niet hoeft te doen en alleen maar toekijkt, vaak wel beter denkt te weten hoe het werk gedaan moet worden. Zolang je dat niet hoeft te bewijzen, kun je jezelf makkelijk voordoen als super ‘expert’. Zo iemand is Peter M. Wolff. De vraag is of Peter M. Wolff het beter zou kunnen dan onze president. Het is heel gemakkelijk aan de kantlijn te staan en kritiek te leveren op de president en te zeggen hoe de president zou moeten handelen. Peter Wolff staat zelf niet voor de enorme problemen waarmee de president elke dag worstelt. Derhalve zijn de opmerkingen van Peter Wolff, kronkel verhalen. De nieuw aangetreden regering onder leiding van president Chan Santokhi, wist dat de financieel-economische situatie niet rooskleurig was, maar in de realiteit bleek de situatie veel ernstiger te zijn dan verwacht. In de afgelopen 10 jaar is Suriname in een ernstige financieel-economische crisis beland, welke zich al vanaf 2013 duidelijk begon af te tekenen. Deze crisis onderscheidt zich van voorgaande crises, omdat dit keer het land met een ondraaglijke schuldenlast te kampen heeft. Er is een Herstelplan 2020-2022. Dit Herstelplan is bedoeld om vooral de financieel-economische crisis tegen te gaan en de overheidsfinanciën in de komende periode weer beheersbaar te maken. Heer Peter Wolff, neemt u alle tijd om het Herstelplan goed door te nemen. Peter Wolff zegt dat president Santokhi, niet bepaald geliefd is onder de Suriname, in Suriname en in Nederland. Je merkt duidelijk dat Peter het bezoek van president Santokhi aan Nederland, aangrijpt om zijn persoonlijke waanideeën te verkondigen. Als een handjevol mensen, inclusief Peter, niet eens is met president Santokhi, wil dat niet zeggen dat het overgrote deel van de samenleving ook niet eens is met de president. Hoe heeft Peter gemeten dat de populariteit van het staatshoofd behoorlijk is gedaald? Maakt hij gebruik van Facebook om te weten of de populariteit van de president gedaald is? Dan is hij zeer amateuristisch bezig.Het is geen kwestie van onmacht en ondeskundigheid van de president om naar de vorige regering te verwijzen, het is een feit dat de vorige regering onder leiding van Bouterse/Adhin, het land bijna bankroet achtergelaten heeft. Daarom is het de plicht van de president om de samenleving telkens erop te wijzen wie de boosdoeners/vernietigers zijn, die het land vernietigd hebben.    De president heeft nooit gezegd dat de gemaakte beloften binnen een jaar uitgevoerd worden. Deze regering werkt beleidsmatig, planmatig en met een tijdlijn. Er is een Herstelplan dat binnen 3 jaar uitgevoerd gaat worden. De president heeft gezegd dat binnen deze regeertermijn de beloften waargemaakt zullen worden, misschien niet 100 procent maar zeker 70 tot 75 procent.Peter Wolff zegt dat Starnieuwsrs, de onmacht van de president en de zwakke houding tegenover de corruptiepraktijken van coalitiepartner ABOP van vicepresident Ronnie Brunswijk en de misstanden in eigen gelederen, gewoonweg beu zijn. Het is duidelijk dat Peter Wolff tweedracht probeert te zaaien tussen de VHP en ABOP en binnen de VHP. Hij past de verdeel- en heers politiek van Bouterse toe. De corruptie wordt hard aangepakt en als Peter Wolff dat niet ziet, is dat onbegrijpelijk. Er zijn tal van corruptiegevallen in onderzoek bij het Openbaar Ministerie en een aantal corruptie gevallen zijn al bij de rechterlijke macht. Wat wil Peter nog meer hebben? Waarom zou president Santokhi vergeving moeten vragen sinds hij aan de macht is. Wat is mislukt? Deze regering heeft gepresteerd om binnen een jaar zonder een cent te lenen, de financieel-economische crisis weer op het juiste spoor te krijgen. Dat is een grote prestatie!De president heeft ook de Diaspora mensen gevraagd om Suriname uit het economische dal te helpen. Ze zijn bereid alle ondersteuning te geven. En de investeerders zullen zeker hier komen om te investeren, het zal wel wat tijd in beslag nemen. Als partij, als VHP zijn wij zeer positief ingesteld, en wij verwachten van elke Starnieuwsr om positief te blijven.VHP mediacommissie