Reactie op het artikel van de heer Ramsukul

Als jonge Surinamer is het voor mij vooral belangrijk om de huidige (politieke) ontwikkelingen in het land te volgen. Het ingezonden stuk van de parlementariër de heer Kishan Ramsukul laat mij huiveren welke richting de nieuwe coalitie van dit land naar toe gaat. Als burger laat ik mij leiden door hetgeen ik als feiten kan beschouwen waaruit ik een objectieve mening kan vormen.

Ten eerste schijnt het lid Ramsukul niet te beseffen, dat in 2015 de NDP de verkiezing won met 26 zetels en de regering Bouterse-Adhin aantrad. Het is een prestatie die de partij van Ramsukul, de VHP, na 10 jaren van oppositie, sterke kritiek, fake nieuws en valse beloften niet heeft kunnen neerzetten. En daadwerkelijk heeft de NDP ook fouten gemaakt waarover het volk ook een oordeel heeft geveld.

Ik ben blij dat de heer het over het volksbelang heeft in zijn artikel. Hij wijst de vinger direct naar de NDP die eerder de belangen van familie en vrienden behartigd zou hebben. Aan hem zou ik best willen vragen hoe het plaatsen van de huidige First Lady als Rvc-lid van Staatsolie wordt genoemd? Hoe wordt het benoemen van Badjlala, Mahabir en Pierkhan als adviseurs van de president genoemd? Hoe wordt het accommoderen van de heer Leo Brunswijk in verschillende raden genoemd? Laat me weten als u het antwoord kent.

Ik ben eens met u dat het volk niet mag boeten voor fouten die gemaakt worden door regeringen en dat geldt ook voor uw regering. We weten dat het de afgelopen periode minder goed aan toe is gegaan; dat behoeft geen discussie. Uit de reactie van DNA-lid Ramsukul haal ik echter dat het slecht ging vanwege het beleid en niet vanwege de crisis waarin wij ons bevinden. Des te meer dat ik van uw regering zou verwachten dat ze conform de afspraken die uw partij met het volk heeft gemaakt, de problemen zou oplossen. Merkt u na 1 maand van regeren wat daarvan? Waar is het zo aanbevolen en geprezen 200 dagen crisis managementplan van uw regering? Is die al in DNA gepresenteerd? 

De heer Santokhi had voor en na de verkiezing herhaaldelijk beloofd geen koopkracht eroderende maatregelen te treffen. De eerste maatregel die de regering neemt is een maatregel zonder enige vorm van communicatie of uitleg, misbruik makend van de lockdown. Is dat correct? Erger nog, is door uw collega Ramdin in ronde woorden aan de agrariërs beloofd om de governmenttake weg te halen. Heeft de VHP toen gelogen voor het volk?

U geeft verder aan dat de verhoging van de governmenttake komt vanwege het onverantwoord lenen. Die stelling moet u nog bewijzen daar ik alle projecten die gefinancierd zijn uit leningen een goede bijdrage zie leveren. Verder geeft u ter onderbouwing en ondersteuning van de brandstofverhoging aan dat de regering weinig opties heeft. Als u dat zegt, dan heeft u helaas de opties die door de NDP-fractie zijn gepresenteerd niet goed doorgenomen en heeft u te snel en te emotioneel gereageerd. 

Er wordt door u aangegeven dat de regering eerst zal werken aan de belastingschijven voordat de solidariteitsheffing wordt ingevoerd. De vraag die rijst is waarom de regering dat niet eerder heeft gedaan? Pas toen de oppositie in opstand kwam en er heftige kritiek vanuit de samenleving kwam is de regering tot inkeer gekomen. Is dat goed bestuur? Is dat het beleid dat u verdedigt?

Ik ben wel blij dat u tenminste erkent dat wij in een Covid-19 pandemie zitten met heel veel negatieve gevolgen. Uw partijgenoot en tevens minister Riad Nurmohamed vindt dat Covid-19 gewoon een griepje is en dat we als volk overdrijven. Ten aanzien van de verantwoording van middelen, vind ik dat het door iedereen die in de uitvoering zit conform wet en regelgeving, gedaan moet worden. Als u merkt dat iets niet correct is gegaan, dient u een klacht in
bij de procureur-generaal maar betracht u ook transparantie bij de aanwending van de Covid-middelen door uw regering. Zij hebben inmiddels ook behoorlijk wat uitgegeven. Gaat u ook die informatie opeisen van de regering en delen met het volk? 

Afsluitend vind ik het jammer dat u alleen wilt afrekenen met wat zich de afgelopen 10 jaren heeft plaatsgevonden. U praat over bevordering en benoemingen van NDP’ers, maar ook daar wil ik u uitnodigen om eerst uw regering nu al aan een evaluatie te onderwerpen. Jaren terug en nu weer maken zij gebruik van diezelfde regelingen om uw partijgenoten te bevorderen, te benoemen en te plaatsen. Ik vind het goed dat u het positieve uit het bericht van de NDP-fractie wil halen. Het zal ze zeker goed doen. 

En ja, in het Sranan zouden we zeggen: ‘yu mofo na grasnefi, ai koti na ala tu … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com