Reactie: Ons kiesstelsel moet op de operatietafel

Dr. Hans Breeveld heeft gereageerd op mijn stuk van 24 mei. Op punt c geeft hij aan dat ik het volgens het Centraal Hoofdstembureau (CHS) landelijk behaalde ABOP-stemmen heb gewijzigd van 24.956 naar 30.769. Met deze opmerking komt hij aan mijn integriteit. Het is een bewuste verandering na een analyse van de verkiezingsuitslag. Het stemmenverschil tussen CHS en het aantal dat ik gebruik zal worden uitgelegd, waardoor het duidelijk wordt dat ik zaken correct heb weergegeven.Uit het CHS-proces-verbaal Verkiezingen 25 mei 2020 zijn de volgende zaken weergegeven:• ABOP heeft niet deelgenomen aan de verkiezingen in Commewijne, Wanica en Nickerie.• Pertjajah Luhur (PL) heeft niet deelgenomen aan de verkiezingen in Para en Coronie. • De landelijk behaalde ABOP-stemmen is de som van de behaalde stemmen op de ABOP-lijsten in Marowijne, Sipaliwini, Brokopondo, Para, Paramaribo en Coronie.• De landelijk behaalde PL-stemmen is de som van de behaalde stemmen op de PL-lijsten in Commewijne, Paramaribo, Wanica, Saramacca en Nickerie. Deze informatie uit het CHS-proces-verbaal klopt volgens de ingediende kandidatenlijsten wel, maar politiek-strategisch zitten de zaken heel anders. Dit komt omdat de ABOP en PL een lijstverbinding waren aangegaan vanwege het feit dat het vorige Parlement pre-electorale combinatievorming bij wet heeft verboden. Vanwege het pre-electorale combinatieverbod en de ABOP/PL-lijstverbinding hebben de volgende zaken zich afgespeeld t.w.:• ABOP heeft onder de vlag van PL deelgenomen aan de verkiezingen in Commewijne (nummer 2), Wanica (nummers 2 & 7) en Nickerie (nummer 5). • PL heeft onder de vlag van ABOP deelgenomen aan de verkiezingen in Para (nummer 2) en Coronie (nummer 2). Het aantal behaalde stemmen van de ABOP ziet er in werkelijkheid als volg uit:1. Paramaribo: 11.644 stemmen2. Wanica: 5.085 stemmen (de nummers 2 & 7 op de PL-lijst)3. Nickerie: 117 stemmen (de nummer 5 op de PL-lijst)4. Coronie: 70 stemmen (de nummer 1 op de ABOP-lijst)5. Commewijne: 1.050 stemmen (de nummer 2 op de PL-lijst)6. Marowijne: 5.476 stemmen.7. Para: 1.727 stemmen (de nummers 1 & 3 op de ABOP-lijst)8. Brokopondo: 1.793 stemmen.9. Sipaliwini: 3.807 stemmenTotaal landelijke ABOP-stemmen: 30.769. Landelijk zijn er 274.714 geldige stemmen uitgebracht.Het landelijk procentuele ABOP-stemmen is (30.769 / 274.714) x 100% = 11,2%.ABOP en PL hebben landelijk gezamenlijk 41.579 stemmen behaald. Het aantal landelijke PL-stemmen is 41.579 – 30.769 = 10.810. Het landelijke procentuele PL-stemmen is 10.810 / 274.714 x 100% = 3,94%. Volgens het CHS-proces-verbaal heeft ABOP 8 en PL 2 DNA-zetels, wat volgens de ingediende kandidatenlijsten wel klopt, maar politiek-strategisch zitten de zaken wederom anders. DNA-lid Miquella Soemar-Huur die gekozen is op nummer 7 van de PL-lijst in Wanica is ABOP’er, waardoor de ABOP 9 DNA-zetels en PL 1 DNA-zetel heeft. Indien de PL en ABOP geen lijstverbinding waren aangegaan zou de PL 0 DNA-zetels behalen en de ABOP 7. Dit komt omdat de PL-zetel van Commewijne en ABOP-zetel van Wanica naar de VHP zouden gaan, en de ABOP-zetel van Para naar de NPS. In dat geval zou de VHP 22 en de NPS 4 DNA-zetels bezitten. Hopelijk kan dhr. Breeveld deze analyse wel voor zichzelf maken, waardoor hij mij wederom niet zal beschuldigen van het stilzwijgend/moedwillig verdraaien van feitelijkheden.Het is duidelijk dat dhr. Breeveld in zijn stuk uitgaat van normatieve opvattingen, terwijl ik binnen het politieke bestel altijd uitga van het empirische. Binnen de normatieve ethiek zoekt men naar de basisfundamenten of regels voor het moreel handelen, waarbij mensen (in dit geval politieke machthebbers) hun gedragingen aanpassen aan de onderzoeksresultaten. Bij imperatief ga ik ervan uit dat de partijpolitieke wensen en opvattingen via bevelen aan de partijleden door de partijleiding worden opgelegd. De normatieve opvatting heeft gemaakt dat vele politici teleurgesteld waren toen het vorige parlement het landelijke evenredigheidskiesstelsel niet heeft ingevoerd. De normatieve opvatting laat ons de realiteit uit het oog verliezen en dat is wat toen is gebeurd. Het feit dat ik van empirische gegevens uitga heeft gemaakt dat ik van tevoren wist dat het vorig Parlement, waarin de NDP de meerderheid had, nooit zou overgaan tot het invoeren van het landelijke evenredigheidskiesstelsel. Dat zou betekenen dat de NDP en de BEP zichzelf in de vingers zouden snijden. Wanneer nu de NDP, BEP & ABOP samen 27 DNA-zetels hebben en president Santokhi aangegeven heeft op de regeringspersconferentie van 24 mei dat voor de kieswetwijziging 2/3 DNA-meerderheid is vereist, dan is het voor mij duidelijk dat kieswetwijziging in deze DNA-zittingsperiode ‘wishfull thinking’ is. Wie wil mag politiekdagdromen en zweven, maar ik blijf met open ogen en beide benen op de grond.Ruben Ravenberg, Ph.D, MBAPlaatsvervangend Secretaris ABOP-Congresbestuurrub_rav@yahoo.com …………


Lees verder