Ravaksur “zeer geschokt” door verhoging government take

Het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is “zeer geschokt” door de plotselinge éénzijdige verhoging van de government take.  “Wij achten de verhoging van deze indirecte belasting als hoogst onbehoorlijk,” zegt het presidium in een brief aan president Chan Santokhi. Het wil op korte termijn een spoedoverleg met de president over deze kwestie.Volgens Ravaksur kunnen zij zich niet permitteren dat “de arbeidende mensen op korte termijn weer plotseling met andere ad hoc maatregelen worden geconfronteerd, die hun koopkrachtpositie aantasten.” De raad zegt dat hij in afwachting is van een totaal pakket van samenhangende maatregelen.In de brief wordt gewezen op de afspraken die Ravaksur heeft gemaakt met de president en zijn ministers. Zo zou het ministerie van Financiën bezig zijn een totaal pakket van samenhangende fiscale, niet fiscale en “flankerend beleid” om het begrotingstekort op korte termijn te dichten. Partijen zouden over onderdelen van het pakket niet in het openbaar treden. Het pakket zou vóór 15 september worden aangeboden aan het Tripartite Orgaan, de Sociaal Economische Raad voor commentaar en suggesties.”Uw regering heeft zich om onverklaarbare reden niet aan deze afspraak gehouden,” schrijft Ravaksur.  Het wijst op de ernstige koopkrachtbeperkende consequenties die de verhoging van de government take zal hebben op voornamelijk de mensen met “de smalle schouders” in de samenleving. Voorts wijst de raad erop dat de aanpassing van de government take vooral negatieve gevolgen heeft op het inkomen van de burgers met vaste inkomens zoals de gepensioneerden, mensen met een beperking en anderen.”Wij vinden de genomen maatregel geen voorbeeld van integer en goed bestuur,” stelt het presidium van Ravaksur. De brief is ondertekend door Ronald Hooghart (CLO), Armand Zunder (PWO), Errol Snijders (De Moederbond) en Sonny Chotkan (OSAV). ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com