Ravaksur eist SRD 1.100 koerscompensatie netto per maand

De gezamenlijke vakbeweging, vertegenwoordigd door de Raad van Vakcentrales in Starnieuws (Ravaksur), wil dat de koerscompensatie van SRD 100 wordt opgetrokken tot SRD 1.100 per maand belastingvrij. De vakbeweging wijst het aanbod van de regering om SRD 600 koerscompensatie te geven, af. “Het bod van de regering is ondermaats, om de overlevingskans van de werkende klasse, gepensioneerden en overige burgers, enigszins te waarborgen”, zegt Ravaksur in een reactie op het regeringsaanbod.  De koerscompensatie van 70% aan gepensioneerden en dat deze doorwerkt naar de particuliere ondernemers belastingvrij, is geen punt van discussie. Hier staat de vakbeweging volledig achter. De gezamenlijke vakbeweging heeft na beraad besloten de regering de gevraagde ruimte te geven tot december 2021, zodat de maatregelen in de fiscale sfeer integraal bekeken kunnen worden. De bedoeling is dat de aanpassing per januari 2022 gestalte kan krijgen. Verder eist de vakbeweging dat het minimum uurloon en de armoedegrens binnen een maand worden vastgesteld. Benadrukt wordt dat het eisenpakket van 11 punten nog recht overeind staat. Er moet onmiddellijk uitvoering gegeven worden aan het tegenbod – het optrekken van de koerscompensatie naar SRD 1.100. Hierna wordt onderhandeld over het eisenpakket. Ravaksur wenst ook zelfstandig te bepalen welke onderhandelingspunten uit het eisenpakket bilateraal met de regering worden besproken en welke op de agenda van het tripartiet orgaan worden geplaatst. Dit orgaan moet nog worden ingesteld. De brief is getekend door De Moederbond, C-47, PWO, OSAV en FAL. De CLO heeft niet getekend omdat er een intern conflict gaande is in deze vakcentrale.