Ratingproces gaat over trends en verwachtingen

18/04/2021 16:08

-
Ivan Cairo


 

PARAMARIBO –
Surinames kredietstatus gaat al enige tijd regelmatig omlaag of blijft lange tijd hangen aan de ultieme onderkant van de beoordelingsreeksen van gerenommeerde ratingbureaus. Publicatie van de ratings stelden regeringen niet altijd plezierig en de bekendmaking van een slechte positie die het land niet echt op prijs stelde leidde zelfs tot een fikse ruzie. Die slechte positie werkt door in zaken die Suriname in en met het buitenland moet doen, zoals het uitgeven van obligaties of het aangaan van leningen.

Gillmore Hoefdraad, toenmalig minister van Financiën, verbrak in
januari vorig jaar de formele relatie met Fitch Ratings, omdat hij
het niet eens was met een minder gunstig oordeel dat dit bureau op
het punt stond uit te brengen. Hoefdraad vond de negatieve
beoordeling niet kunnen omdat de analisten van Fitch niet naar
Suriname waren gekomen voor overleg en om de cijfers te bekijken.
Ondanks de breuk ging de publicatie, een downgrading, door wat tot
nog meer irritatie bij de toenmalige regering leidde.

Het Fitch-besluit om de ratingverlaging te bespoedigen zonder
naar Suriname te komen en die door te drukken, volgde nadat de
regering haar servicecontract al had opgezegd, maakte het kabinet
toen bekend. “Waarom Fitch doorzet op het verlagen van de positie
is dus de vraag. Het vermoeden is niet ver te zoeken. Het doel is
om de oppositie in de kaart te spelen.” De regering liet Fitch
vervolgens weten dat hij het rapport van een publieke disclaimer
moest voorzien om aan te geven dat de overheid niet betrokken was
bij de samenstelling en dat er geen relatie meer was met Suriname.
Het kabinet vond dat Fitch de taal van de toenmalige oppositie
sprak.

Geen politieke motieven

Kellie Bissett-Tom, Fitch-analist verantwoordelijk voor
Suriname, geeft de Ware Tijd een inkijk in het
ratingsproces. Uit haar relaas blijkt dat er in dit proces geen
politieke motieven komen bij kijken. De droge economische cijfers,
trends en ontwikkelingen worden geïnterpreteerd en er worden
conclusies getrokken en prognoses gemaakt.

Normaal beweegt de kredietwaardigheid van onder meer landen zich
tussen ‘AAA’ en ‘B-‘ legt ze uit. “Dat is het normale spectrum voor
kredietrisico’s. Typical investment grade to non-investment grade.”
De rating met hoge investeringsrisico’s bij Fitch is ‘CCC’ en de
laagste ‘RD’, een waarschuwing aan investeerders dat de kans enorm
groot is dat ze zouden kunnen fluiten naar hun geld wanneer dat
eenmaal is overgemaakt.

In de lagere regionen van het spectrum wordt de rating gedreven
door de mate van kans op het niet terug kunnen terugbetalen van
schulden. Sinds juni vorig jaar worstelt Suriname hiermee, wat al
tot verschillende ‘degradaties’ heeft geleid. De trend en signalen
dat het land niet zou kunnen betalen zag Fitch al begin januari
2020 met als dieptepunt de breuk met de regering.

Eerder deze maand werd de kredietwaardigheid van Suriname weer
naar beneden bijgesteld omdat aan de uitgestelde aflossing van de
Oppenheimer-obligatielening niet is voldaan. Balans op het
begrotingstekort, normalisatie van relatie met crediteuren zodat
herschikking van schulden wordt overeengekomen, maar ook de
introductie van de btw zullen bijdragen aan gunstigere
beoordelingen.

Wat zeker in Surinames voordeel zal werken zijn investeringen in
de offshore-aardoliesector nog voordat een druppel olie uit de
zeebodem naar boven is gehaald. “Er zullen namelijk positieve
spill-overs zijn voor de economie”, verklaart Bissett-Tom.
“Oil will probably widen the current account. We look to oil
and foreign direct investments in our models.”

Koers weinig van invloed

Het zal voor een belangrijk deel ook ervan afhangen in welke
mate de Centrale Bank de komende jaren in staat zal zijn een buffer
aan deviezen op te bouwen, want ook de omvang van de
deviezenvoorraad wordt in beschouwing genomen in het
beoordelingsproces. “We verwachten niet dat de rating voor altijd
al in default ‘wanbetaling’ zal blijven. Het zal afhangen van hoe
duurzaam de financiën zijn en van het externe plaatje.”

Het wisselkoersenbeleid is, volgens de deskundige, niet zo zeer
van invloed op de ratings. Elke land bepaalt zijn eigen beleid. De
één heeft enorme reserves en verdedigt de nationale munt wanneer
die onder druk is, zij het tijdens verkiezingen of vanwege
internationale prijsschokken. “De uitdaging voor Suriname is dat de
internationale reserves enorm zijn teruggevallen in 2015/2016 en
het land was niet in staat deze weer snel op te bouwen vanwege de
grote importvraag. De uitdaging nu is ook dat de inflatie enorm
hoog is en er zijn humanitaire ontwikkelingen zoals Covid-19 en
begrotingsproblemen. Maar de macro-economische onzekerheden zijn
ook groot”, zegt de Fitch-functionaris. Ze benadrukt dat vooral de
inflatie een zware wissel trekt op huishoudens. Aanpassing van
onder meer de stroomtarieven zal de situatie er niet beter op
maken.

2,5 jaar

Intussen heeft Suriname nog steeds het officiële predicaat van
‘default’ … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname