Rasoelbaks pleit voor technische versterking rechter-commissaris

De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, pleit ervoor dat bij de unit Rechter-commissaris meer technische versterking komt om goed en gedegen gerechtelijke onderzoekingen te kunnen doen van zware en georganiseerde criminaliteit. Hij deed deze oproep vrijdag, tijdens de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie. De opening werd ook bijgewoond door president Chan Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en Assembleevoorzitter Marinus Bee. Het gaat om onderzoekingen op het gebied van:- Corruptie;- Drugs en mensenhandel;- Witwassen, financiering terrorisme en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel;- Cyber crime.De technische versterking die nodig is:- Goed opgeleide financiële rechercheurs, vervolgingsambtenaren en forensische accountants;- Een forensisch onderzoekslaboratorium;- Gerechtelijke aftap-faciliteiten.De unit Rechter-commissaris is de eerste poort waar een strafzaak de onafhankelijke rechter
bereikt. Hier kan de vervolging, de ondersteuning van de
rechter-commissaris ook inroepen middels gerechtelijke
vooronderzoekingen. “Ik pleit ervoor dat bij de keten-onderdelen die
belast zijn met de opsporing en vervolging en dus ook voor het rechter commissariaat, meer technische versterking komt om goed en
gedegen gerechtelijke onderzoekingen te kunnen doen van zware en
georganiseerde criminaliteit,” zei de hofpresident.  Deze unit heeft nieuw ingediende en afgehandelde verzoeken tot invrijheidstelling en bewaringen in 2021 totaal 4093 zaken. In 2020 waren er in totaal 4042 zaken. In deze cijfers zijn ook zes nieuw ingediende gerechtelijke vooronderzoekingen waarvan vier nog gaande zijn en zeven internationale rechtshulpverzoeken, waarvan twee nog gaande zijn. In deze unit werken er zeven rechters en twee griffiers. Rasoelbaks heeft alle units van het Hof van Justitie stuk voor stuk belicht tijdens zijn openingsrede.